Veiklos kokybės įsivertinimas

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS VYKDANČIO LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS KOKYBĖS  ĮSIVERTINIMO ATASKAITA (2023 m.)


KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“, VYKDANČIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA  (2022 m.)


KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“, VYKDANČIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA  (2021 m.)

 

Skip to content