Veiklos kokybės įsivertinimas

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“, VYKDANČIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA  (2022 m.)


KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“, VYKDANČIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA  (2021 m.)

Apklausa „Dėl 2021 metų vykdytos veiklos kokybės Kėdainių lopšelyje-darželyje „Puriena“.

Tėvai

Darbuotojai

Skip to content