Boružiukai

MĄSTYMO ŽEMĖLAPIŲ KŪRIMAS

2022 m. gruodžio mėn. Burbulo žemėlapis. „Emocijos“. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė

2022 m. gruodžio mėn. Individualūs apskritimo žemėlapiai „Mano emocijos“. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė

2022 m. gruodžio mėn. Burbulo žemėlapis „Knygos“. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė

2022 m. gruodžio mėn. Sekos žemėlapis „Pasaka trys paršeliai“. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė

2022 m. lapkričio mėn. Medžio žemėlapis „Profesijos“. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė

 

2022 m. lapkričio mėn. Individualūs vaikų medžio žemėlapiai „Profesijos“. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė

2022 m. lapkričio mėn. Tilto žemėlapis „Profesija ir darbo įrankis“. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė

 

2022 m. spalio mėn. medžio žemėlapis „Elgesys“. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė

2022 m. spalio mėn. mąstymo raktas „Kas jeigu neturėtum rankų?“. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė

2022 m. spalio mėn. Tilto žemėlapis „Gyventojai – namai“. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė

2022 m. spalio mėn. Komandinis vaikų darbas burbulo žemėlapiai „Gintaro dirbiniai“. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė

2022 m. rugsėjo mėn. Apskritimo  žemėlapis „Pastatai“. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė

2022 m. rugsėjo  mėn. Sekos  žemėlapis „Mano diena darželyje“. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė

 

2022 m. rugsėjo mėn. burbulo  žemėlapis „Ruduo“. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė

 

2022 m. gegužės mėn. Sekos žemėlapis „Augimas“. „Boružiukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Violeta Budzilienė

2022 m. kovo mėn. Mąstymo raktas ,,Kas jeigu…” tema: ,,Draugiškas elgesys ir komplimentai”. „Boružiukų” gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Violeta Budzilienė

2022 m. kovo mėn. Klasifikacijos žemėlapis ,,Afrikos gyvūnai”. ,,Boružiukų” gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Violeta Budzilienė

2022 m. vasario mėn. Skliaustelio  žemėlapis „Tautiniai drabužiai“. „Boružiukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė

2022 m. sausio mėn. Mąstymo raktai: geltonas (bendrumai), ružavas (klausimai). Tema: „Transportas“. „Boružiukų“ gr.  Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė

2022 m. sausio mėn. Apskritimo žemėlapiai „Vasara“, „Žiema“. „Boružiukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė

 

2022 sausio mėn. „Boružiukų“gr. Mąstymo įrankiai. Raktas „Kas, jeigu…“, balta de Bono kepurė (Informacija).Tema: „Kas nutiktų jei vasaros nebūtų“. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Violeta Budzilienė

 

2021 m. gruodžio mėn. Raudona ir žalia de Bono kepurė. Tema „Pasakos“. „Boružiukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mkolajūnienė

 

2021 m. gruodžio mėn. Apskritimo žemėlapis „Pasakų knygos“. „Boružiukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė

2021 m. gruodžio mėn. Konteksto apibrėžimas. Apskritimo žemėlapis. Tema: „Kalėdos“. „Boružiukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Violeta Budzilienė

2021 m. lapkričio mėn. Tilto žemėlapis „Profesijos“. „Boružiukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė

 

2021 m. lapkričio mėn. mąstymo raktas „Kas jeigu“, tema „Profesijos“. „Boružiukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė

 

2021 m. lapkričio mėn.  Abecėlės raktas „Gydytojas“. „Boružiukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė

 

2021 m. lapkričio  mėn. Klasifikacija. Medžio žemėlapis. Tema „Profesijos“. „Boružiukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Violeta Budzilienė

2021 m. lapkričio mėn. Klasifikacija. Medžio žemėlapis „Žemės gyventojai“. „Boružiukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Violeta Budzilienė

2021 m. spalio mėn. Visumos išskaidymas į dalis skliaustelio žemėlapis „Žmogus“. „Boružiukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė


2021 m. spalio mėn. Klasifikacija. Medžio žemėlapis – „Mano pojūčiai“. „Boružiukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikmokyklinio ugdymo programą,  Violeta Budzilienė


2021 m. rugsėjo mėn. Klasifikacija medžio žemėlapis „Rudens kraitė“. „Boružiukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė


2021 m. birželio mėn. Apskritimo žemėlapis „Boružėlės“, „Viščiukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė

2021 m. birželio mėn.  Mąstymo įprotis – atkaklumas. „Boružiukų“ gr.  Mokytoja metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė.

2021 m. gegužės mėn. Mąstymo įprotis-atkaklumas „Boružiukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė

2021 m. gegužės  mėn. Tilto žemėlapis. Tema: „Vaikas – pavardė“. „Boružiukų“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė.

2021 m. gegužės  mėn.  Individualūs apskritimo žemėlapiai. Tema: „Šeima“. „Boružiukų” grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė.

2021 m. gegužės  mėn.  Individualūs apskritimo žemėlapiai. Tema: „Šeima“. „Boružiukų” grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė.

 

2021 m balandžio mėn. Apskritimo žemėlapis „Spalvos“, „Boružiukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė

2021 m. balandžio mėn. Sekos žemėlapis „Pupos augimas“, „Boružiukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė

2021 m. kovo mėn. Apskritimo žemėlapis „Emocijos“, „Boružiukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė

2021 m. vasario mėn. Apskritimo žemėlapis „Lietuva“, „Boružiukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė

2021 m. vasario mėn. Apskritimo žemėlapis. Tema „Transportas“, „Boružiukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė

2021 m. vasario mėn. Apskritimo žemėlapis. Tema: „Boružiukų pirštinės“. „Boružiukų“ grupė. Mokytoja metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė.

2021 m. sausio mėn. Medžio žemėlapis. Tema: „Avalynė“. „Boružiukų“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė.

2021 m. sausio 8 d. Apskritimo žemėlapis – apibrėžimas kontekste. Tema: „Žiema“, „Boružiukų“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė.

2020 m. gruodžio 22 d. Apskritimo žemėlapis – apibrėžimas kontekste. Tema: „Mūsų emocijos“, „Boružiukų“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė.

2020 m. gruodžio 10 d. Sekos žemėlapis – sekos sudarymas. Tema: pasaka „Ropė“, „Boružiukų“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė.

2020 m. lapkričio 25 d. Apskritimo žemėlapis – apibrėžimas kontekste. Tema: „Žemė“, „Boružiukų“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė.

2020 m. lapkričio 12 d. Skliaustelio žemėlapis – visumos išskaidymas į dalis.  Tema: „Kūno dalys“, „Boružiukų“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė.

2020 m. spalio 20 d. Apskritimo žemėlapis – apibrėžimas kontekste. Tema: „Ruduo“, „Boružiukų“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė.

2020 m. spalio 12 d. Apskritimo žemėlapis – apibrėžimas kontekste. Tema: „Sveikas maistas“, „Boružiukų“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Mikolajūnienė.

2020 m. spalio mėn. Medžio žemėlapis – klasifikacija. Tema: „Gyvūnai“. „Boružiukų“. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content