Logopedas

Vyresnioji logopedė Monika Unikaitė

Darbo laikas:

I–III 8.10–16.50 val.

II–IV  8.10–15.30 val.

V  8.10–14.40 val.

Pietų pertrauka: 12.10–12.40 val.

Rūpimais klausimais galite rašyti: monika.unikaite@puriena.kedainiai.lm.lt

 

Logopedė  metodininkė Rima Juknevičienė

Darbo laikas: II–III–IV  8.00–14.30 val.

Pietų pertrauka: 12.00–12.30 val.

Rūpimais klausimais galite rašyti: rima.jukneviciene@puriena.kedainiai.lm.lt


„Augu, žaidžiu, kalbu“

2024 m. vasario–kovo mėn. logopedė Monika Unikaitė ir mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Renata Dirmantienė „Voveriukų“ grupėje vykdė integruotą projektą „Augu, žaidžiu, kalbu“. Projekto metu vaikai atliko mankštas, deklamavo trumpus eilėraštukus panaudodami kūno perkusiją, lavino smulkiąją motoriką, mokėsi atpažinti ir įvardinti emocijas. Veiklų metu buvo panaudoti Mąstymo mokyklos elementai: mąstymo žemėlapiai, De Bono kepurės. Taip pat šiuo projektu prisidėjome „Lietuvių kalbos dienoms“ paminėti.

Vyresnioji logopedė Monika Unikaitė


Atvira veikla tėveliams

Lapkričio 15 d. meninio ugdymo (muzika) mokytoja Gintarė Brazinskienė ir logopedė Monika Unikaitė pakvietė „Drugelių“ grupės tėvelius stebėti trumpalaikio integruoto projekto „Išdykaujantys garsiukai“ baigiamąją veiklą. Veiklos metu tėveliai galėjo susipažinti, kaip taikomi Mąstymo mokyklos elementai: mąstymo žemėlapiai (sekos ir apskritimo) ir de Bono kepurės (balta, geltona ir juoda).

Vyresnioji logopedė Monika Unikaitė


Respublikinis projektas „Šokančios raidės“

Šią savaitę „Drugelių“ grupės vaikučiai su mokytoja Evelina Rajunčiene ir logopede Monika Unikaite dalyvavo Kėdainių „Ryto“ progimnazijos organizuotame respublikiniame projekte „Šokančios raidės“, skirtame disleksijos pažinimo savaitei paminėti. Disleksija – tai skaitymo raidos sutrikimas, susijęs su mokymusi sklandžiai skaityti ir su tiksliu teksto suvokimu. Šios savaitės akcentas – raudona spalva, kuri simbolizuoja klaidų išryškinimą. Kad išreikštumėm solidarumą su tais, kurie patiria didesnių sunkumų mokantis skaityti, „Drugelių“ grupės vaikučiai papuošė savo mėgstamas raideles.

Vyresnioji logopedė Monika Unikaitė


Šiandien mūsų lopšelį-darželį aplankė Kėdainių „Ryto“ progimnazijos dieninės vaikų vasaros poilsio stovyklos „Pašėlusi vasara“ dalyviai. 1–4 klasių mokiniai dalyvavo vasariškoje viktorinoje „Smagi vasarėlė… Pakeliaukim!“, kurią organizavo lopšelio-darželio logopedė Monika Unikaitė. Viktorinos dalyviai piešė komandų plakatus, sudarinėjo žodžius, „keliavo“ po senuosius Kėdainius, „aplankė“ įvairius Lietuvos objektus, sprendė kryžiažodžius, patikrino savo žinias „kalbos pamokėlėje“. Buvimas kartu suteikė daug teigiamų emocijų.

Logopedė Monika Unikaitė


Naudingi puslapiai:

–          https://vilniauslogopedai.wixsite.com/vilniauslogopedai

–          www.youtube.com – Zuikio ola

–          https://www.ikimokyklinis.lt/

–          Garso S mokymas: https://www.kaunosaulute.lt/wp-content/uploads/2020/03/Garsas_S_mokymas.pdf

–          Garso Š mokymas: https://www.kaunosaulute.lt/wp-content/uploads/2020/03/Garsas_%C5%A0_mokymas.pdf

–          Garso R mokymas: https://www.kaunosaulute.lt/wp-content/uploads/2020/03/Garsas_R_mokymas.pdf

–          Žaidimai kalbai lavinti. Tik 10 minučių pakeliui į darželį, o rezultatai stulbinantyshttps://mamoszurnalas.lt/zaidimai-kalbai-lavinti-tik-10-minuciu-pakeliui-darzeli-o-rezultatai-stulbinantys/

–          Foneminė klausa ir fonologinis suvokimas: https://www.kursenunykstukas.lt/fonemine-klausa-ir-fonologinis-suvokimas/

–           Pasakos vaikams ir jų įtaka vaiko raidai: https://www.tevu-darzelis.lt/pasakos-vaikams-ir-ju-itaka-vaiko-raidai/

–          Šeimoje – mikčiojantis vaikas: http://logopedaslpc.lt/seimoje-mikciojantis-vaika


Kaip lavinti vaiko kalbą namuose?


VAIKO KALBA 

 


„Ti ti ta ti ti ta – štai kokia graži kalba“

Visą balandžio mėnesį „Voveriukų“ grupės vaikučiai, su mokytoja Renata Dirmantiene ir logopede Monika Unikaite, dalyvavo Kauno rajono švietimo centro organizuotame respublikiniame ankstyvosios kalbos prevencijos projekte „Ti ti ta ti ti ta – štai kokia graži kalba“. Projekto metu vaikučiai žaidė ritminius žaidimus, kurie lavina girdimąjį suvokimą, artikuliacinį aparatą, bendrąją ir smulkiąją motoriką, dėmesį bei atmintį. Šia veikla pasidalinome su šalies pedagogais ir švietimo pagalbos specialistais.

Vyresnioji logopedė Monika Unikaitė


Draugaujam ir mokomės

Kalbos ugdymas prasideda nuo garsų pamėgdžiojimo. Tad patys mažiausi lopšelio-darželio vaikučiai iš „Voveriukų“ grupės, drauge su mokytoja, apsilankė pas logopedę kabinete. Visi kartu stebėjo įvairius gyvūnus, klausėsi jų skleidžiamų garsų ir juos mėgdžiojo. Tai suteikė mažiesiems daug teigiamų emocijų.


„Tėvų įtaka vaikų kalbos raidai“

2022 m. lapkričio 23 d. Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ vyresnioji logopedė Monika Unikaitė skaitė informatyvią paskaitą „Ąžuoliukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių tėveliams tema „Tėvų įtaka vaikų kalbos raidai“. Logopedė aptarė, kaip vystosi 2–3 metų vaikų kalbos raida, kaip tėveliai gali prisidėti skatinant kalbos vystymąsi. Susitikimą organizavo mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Marytė Mockienė ir logopedė Monika Unikaitė.


Paskaita tėvams

2021 m. lapkričio 23 d. Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ vyresnioji logopedė Monika Unikaitė, bendradarbiaudama su ikimokyklinio ugdymo pedagogėmis Maryte Mockiene ir Evelina Rajunčiene, skaitė informatyvią paskaitą „Viščiukų“ ir „Drugelių“ grupių tėveliams tema „Tėvų įtaka vaikų kalbos raidai“. Logopedė aptarė, kaip vystosi 2–3 metų vaikų kalbos raida, kaip tėveliai gali prisidėti skatinant kalbos vystymąsi. Dėkojame logopedei Monikai Unikaitei už skirtą laiką ir patarimus tėveliams.

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Marytė Mockienė


Logopedinės pratybos ugdytiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, vyksta pagal direktorės įsakymu  patvirtintą tvarkaraštį.

Logopedo teikiamos paslaugos lopšelyje-darželyje

Logopedas lopšelyje-darželyje teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.

  • Viena pagrindinių logopedo veiklos krypčių – išsiaiškinti vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų pobūdį.
  • Tyrimo metu įvertinama: tartis, foneminė klausa, žodynas, kalbos gramatinė sandara, rišlioji kalba.
  • Vaikų kalba vertinama rugsėjo ir sausio mėnesį, siekiant nustatyti pirminius kalbos ir kalbėjimo sutrikimus. Taip pat sausio ir gegužės mėnesiais vykdomas pakartotinis vertinimas, siekiant nustatyti padarytą pažangą vaikams, kurie lankė logopedines pratybas.
  • Dirbama su vaikais individualiai ar mažomis grupelėmis taikant specialiojo poreikio priemones kalbos ir kalbėjimo sutrikimams įveikti.
  • Pratybų metu, atsižvelgiant į vaikų amžių, lavinama smulkioji motorika, artikuliacinis aparatas, girdimasis suvokimas, dėmesys ir atminti, sudaromi garsinės analizės ir sintezės pradmenys, tikslinamas garsų tarimas, turtinamas žodynas, ugdoma rišlioji kalba.
  • Logopedas dalyvauja lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos veikloje.
  • Konsultuoja vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, tėvelius, mokytojus.
  • Logopedo darbas yra tik dalis bendro darbo, kuriame dalyvauja ir vaikas, ir mokytojai, ir tėvai.
  • Visa kita informacija apie vaikus, kuriems nustatyti kalbos ir kalbėjimo sutrikimai ir apie jiems teikiamą pagalbą yra laikoma konfidencialia. Ji gali būti prieinama specialiųjų poreikių vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais.

METODINĖ MEDŽIAGA:

KALBOS UGDYMAS NAMUOSE

KAIP PASKATINTI KALBOS RAIDĄ

KALBOS UGDYMAS rekomendacijos
KALBOS UGDYMO ABC. rekomendacijos
Skip to content