Logopedas

Vyresnioji logopedė Monika Unikaitė

Darbo laikas:

I–V  8.00–15.30 val.

Pietų pertrauka: 12.00–13.00 val.


Paskaita tėvams

2021 m. lapkričio 23 d. Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ vyresnioji logopedė Monika Unikaitė, bendradarbiaudama su ikimokyklinio ugdymo pedagogėmis Maryte Mockiene ir Evelina Rajunčiene, skaitė informatyvią paskaitą „Viščiukų“ ir „Drugelių“ grupių tėveliams tema „Tėvų įtaka vaikų kalbos raidai“. Logopedė aptarė, kaip vystosi 2–3 metų vaikų kalbos raida, kaip tėveliai gali prisidėti skatinant kalbos vystymąsi. Dėkojame logopedei Monikai Unikaitei už skirtą laiką ir patarimus tėveliams.

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Marytė Mockienė


Logopedinės pratybos ugdytiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, vyksta pagal direktorės įsakymu  patvirtintą tvarkaraštį.

Rūpimais klausimais galite rašyti: monika.unikaite@puriena.kedainiai.lm.lt

Logopedo teikiamos paslaugos lopšelyje-darželyje

Logopedas lopšelyje-darželyje teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.

  • Viena pagrindinių logopedo veiklos krypčių – išsiaiškinti vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų pobūdį.
  • Tyrimo metu įvertinama: tartis, foneminė klausa, žodynas, kalbos gramatinė sandara, rišlioji kalba.
  • Vaikų kalba vertinama rugsėjo ir sausio mėnesį, siekiant nustatyti pirminius kalbos ir kalbėjimo sutrikimus. Taip pat sausio ir gegužės mėnesiais vykdomas pakartotinis vertinimas, siekiant nustatyti padarytą pažangą vaikams, kurie lankė logopedines pratybas.
  • Dirbama su vaikais individualiai ar mažomis grupelėmis taikant specialiojo poreikio priemones kalbos ir kalbėjimo sutrikimams įveikti.
  • Pratybų metu, atsižvelgiant į vaikų amžių, lavinama smulkioji motorika, artikuliacinis aparatas, girdimasis suvokimas, dėmesys ir atminti, sudaromi garsinės analizės ir sintezės pradmenys, tikslinamas garsų tarimas, turtinamas žodynas, ugdoma rišlioji kalba.
  • Logopedas dalyvauja lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos veikloje.
  • Konsultuoja vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, tėvelius, mokytojus.
  • Logopedo darbas yra tik dalis bendro darbo, kuriame dalyvauja ir vaikas, ir mokytojai, ir tėvai.
  • Visa kita informacija apie vaikus, kuriems nustatyti kalbos ir kalbėjimo sutrikimai ir apie jiems teikiamą pagalbą yra laikoma konfidencialia. Ji gali būti prieinama specialiųjų poreikių vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais.

METODINĖ MEDŽIAGA:

KALBOS UGDYMAS rekomendacijos
KALBOS UGDYMO ABC. rekomendacijos
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą