Ąžuoliukai

MĄSTYMO ŽEMĖLAPIŲ KŪRIMAS

2024 m. balandžio mėn.  Apskritimo žemėlapis. Apibrėžimas kontekste. „Menai. Dailė. Kokių priemonių reikia dailininkui?“ Balta ir žalia de Bono kepurė. „Ąžuoliukų“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Asta Mažuolienė.

 

2024 m. balandžio mėn. Apskritimo žemėlapis. Apibrėžimas kontekste „Muzikos instrumentai“. „Ąžuoliukų“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Asta Mažuolienė.

 

2024 m. kovo mėn. priežasties – pasekmės žemėlapis. Tema: „Augalai“. „Ąžuoliukų“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė.

2024 m. kovo mėn. medžio žemėlapis – klasifikacija. Tema: „Pasaulio šalys“. „Ąžuoliukų“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė.

 

2024 m. kovo mėn.  apskritimo žemėlapis – apibrėžimas kontekste. Tema: „Pasaulio šalys“. „Ąžuoliukų“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Greta Liberytė.

 

2024 m. vasario mėn. Apskritimo žemėlapis – konteksto apibrėžimas. Tema: „Šventės ir tradicijos“ „Ąžuoliukų“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Greta Liberytė.

 

2024 m. vasario mėn apskritimo žemėlapis – apibrėžimas kontekste. Tema „Lietuva“. „Ąžuoliukų“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Greta Liberytė 

2024 m. vasario mėn. Tilto žemėlapis – analogijų matymas. Tema: „Šventės ir tradicijos“ „Ąžuoliukų“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė.

 

 

2024 m. vasario mėn. burbulo žemėlapis – apibūdinimas. Tema: „Lietuva“. „Ąžuoliukų“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė

 

2024 m. vasario mėn. apskritimo žemėlapis – apibrėžimas kontekste. Tema: „Lietuva“. „Ąžuoliukų“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą,  Roma Činikienė

 

2024 m. sausio mėn. Apskritimo žemėlapis – konteksto apibrėžimas . Tema: „Transporto priemonės“. „Ąžuoliukų“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Greta Liberytė

2024 m. sausio mėn. Individualūs žemėlapiai. Burbulo žemėlapis. Tema: „Transportas“.  „Ąžuoliukų“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Greta Liberytė

 

2024 m. sausio mėn.burbulo žemėlapis – apibūdinimas. Tema: „Transportas“. „Ąžuoliukų“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė

2024 m. sausio mėn. medžio žemėlapis – klasifikacija. Tema: „Transporto priemonės“. „Ąžuoliukų“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Roma Činikienė

2023 m. gruodžio mėn. burbulo žemėlapis – apibūdinimas. Tema: „Emocijos ir jų būsena“. „Ąžuoliukų“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė

2023 m. gruodžio mėn. Balta de Bono kepurė Apskritimo žemėlapis – konteksto apibrėžimas. Tema: „Emocijos“. „Ąžuoliukų“  grupė.  Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Greta Liberytė

 

2023 m. gruodžio mėn. burbulo žemėlapis – apibūdinimas. Tema: „Ožiukai“ (pasaka „Vilkas ir septyni ožiukai“) „Ąžuoliukų“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą,  Roma Činikienė

2023 m. lapkričio mėn. tilto žemėlapis – analogijų matymas. Tema: „Profesijos“. „Ąžuoliukų“ gr.  Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė

 

2023 m. lapkričio mėn. apskritimo žemėlapis – apibrėžimas kontekste. Tema: „Žemė“. „Ąžuoliukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, R. Činikienė

 

 

2023 m. lapkričio mėn. Balta de Bono kepurė Apskritimo žemėlapis – konteksto apibrėžimas. Tema: „Profesijos“. „Ąžuoliukų“  grupė.  Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Greta Liberytė

 

2023 m. spalio mėn. medžio žemėlapis – klasifikacija. Tema: „Gyvūnai“. „,Ąžuoliukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė

2023 m. spalio mėn. skliaustelio žemėlapis – visumos išskaidymas į dalis. Tema: „Žmogaus kūnas“. „Ąžuoliukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė

 

2023 m. rugsėjo mėn. medžio žemėlapis – klasifikacija. Tema: „Geometrinės figūros“. „Ąžuoliukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė

2023 rugsėjo mėn. Burbulo žemėlapis – apibūdinimas. Tema „Sveikas, darželi“. „Ąžuoliukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė

 

2023 m. gegužės mėn. Individualūs žemėlapiai. Apskritimo žemėlapis – konteksto apibrėžimas. Tema „Mano šeima“. Ąžuoliukų gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Laura Rašimienė

2023 m. balandžio mėn. Sekos žemėlapis – sekos sudarymas. Tema pasaka „Raudonkepuraitė“. „Ąžuoliukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Laura Rašimienė

2023 m. balandžio mėn. Sekos žemėlapis – sekos sudarymas. Tema: pasaka „Ropė“. „Ąžuoliukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė

2023 m. balandžio mėn. medžio žemėlapis – klasifikacija. Tema: „Spalvos”. „Ąžuoliukų” gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė

2023 m. balandžio mėn. Tilto žemėlapis. Analogų įžvelgimas. Tema „Spalvos“. „Ąžuoliukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Laura Rašimienė.

2023 m. balandžio mėn. Individualūs žemėlapiai. Klasifikacija. Medžio žemėlapiai. Tema „Spalvos“. „Ąžuoliukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Laura Rašimienė.

2023 m. kovo mėn. Apskritimo žemėlapis – konteksto apibrėžimas. Tema „Ko reikia augalui“. „Ąžuoliukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Laura Rašimienė

2023 m. kovo mėn. Sekos žemėlapis – sekos sudarymas. Tema „Krapų sėjimas“. „Ąžuoliukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Laura Rašimienė.

2023 m. kovo mėn. Skliaustelio žemėlapis. Visumos išskaidymas į dalis. Tema „Augalo sandara“. „Ąžuoliukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Laura Rašimienė

2023 m. kovo mėn. medžio žemėlapis – klasifikacija. Tema: „Tradicijos“. „Ąžuoliukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė

2023 m. vasario mėn. Klasifikacija – medžio žemėlapis Tema: „Geri-blogi darbai“, skirtas savaitei be patyčių. „Ąžuoliukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Laura Rašimienė.

2023 m. sausio mėn. Klasifikacija – medžio žemėlapis. Tema: „Metų laikai“. „.Ąžuoliukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Laura Rašimienė.

2023 m. sausio mėn. Tilto žemėlapis – analogijų matymas. Tema:  „Transportas“. „Ąžuoliukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė.

2022 m. gruodžio mėn. Sekos žemėlapis – sekos sudarymas. Tema: „Knygos“ pasaka „Raudonkepuraitė“. „Ąžuoliukų“ grupė mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė.

2022 m. gruodžio mėn. Tilto žemėlapis – analogijų įžvelgimas. Tema: „Profesijos“. „Ąžuoliukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė.

2022 m. lapkričio mėn. medžio žemėlapis – klasifikacija. Tema: „Žemė“. „Ąžuoliukų“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė.

2022  spalio mėn. Individualūs mąstymo žemėlapiai. Tema: „Naminiai / laukiniai  gyvūnai“.  „Pelėdžiukų“ grupė.  Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Laura Rašimienė.

 2022 m. spalio mėn.  Apskritimo žemėlapis. Tema:  „Gyvūnai”. „Ąžuoliukų“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Laura Rašimienė.

2022 m. lapkričio mėn. Apskritimo žemėlapis – konteksto apibrėžimas. Tema: „Naminiai gyvūnai“. „Ąžuoliukų“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė.

2022 m. spalio mėn. „Ąžuoliukų“ grupės apskritimo žemėlapis. Tema: „Žmogaus kūno dalys“. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė.

2022 m. spalio mėn.  Skliaustelio žemėlapis visumos išskaidymas į dalis. Tema:  „Namo sandara“. Ąžuoliukų gr.  Mokytoja,  dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą,  Laura Rašimienė.

2022 m. gegužės mėn. Klasifikacija – medžio žemėlapis. Tema: „Didelis – mažas“. „Ąžuoliukų“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė.

2022 m. balandžio mėn. „Ąžuoliukų“ grupė. Klasifikacijos – medžio žemėlapis. Tema: „Spalvos“. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė.

2022 m. gegužės mėn. „Ąžuoliukų“ grupės apskritimo žemėlapis – konteksto apibrėžimas. Tema: „Mano šeima“. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė

2022 m. balandžio mėn. „Ąžuoliukų“ grupė. Klasifikacijos – medžio žemėlapis. Tema: „Spalvos“. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė.

2022 m. balandžio mėn. „Ąžuoliukų“ grupės atkaklumas. Tema: „Verba iš geometrinių figūrų“. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė

2022-03-25 „Ąžuoliukų“ grupė.  Sekos žemėlapis – sekos sudarymas. Tema: „Svogūnų sodinimas“. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė

2022-03-17 „Ąžuoliukų“ atkaklumas tema: „Draugystės gėlė“. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė

2022 m. sausio mėn. Apskritimo žemėlapis – konteksto apibrėžimas. „Transporto priemonės“. „Ąžuoliukų“ grupė. Laura Rašimienė, mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

2022-01-21 „Ąžuoliukų“ grupės atkaklumas. Tema: „Traukinuko trasa“. Roma Činikienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

2021-12-13  Apskritimo žemėlapis – konteksto apibrėžimas. Tema: „Jausmai“. „,Ąžuoliukų“ grupė. Roma Činikienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

2021 gruodžio mėn. Apskritimo žemėlapis – konteksto apibrėžimas. Tema: „Kalėdos“. „Ąžuoliukų“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė

2021 m. gruodžio mėn. „Apskritimo žemėlapis – konteksto apibrėžimas“. Pasaka „Trys paršiukai“. „Ąžuoliukų“ gr.  Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Laura Rašimienė.

2021 m. lapkričio mėn. „Apskritimo“ žemėlapis – konteksto apibrėžimas. Tema „Profesijos“ „Ąžuoliukų“ grupė. Roma Činikienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.


2021 m. lapkričio mėn.  „Apskritimo“ žemėlapis – konteksto apibrėžimas. „Kas gyvena žemėje?“ „Ąžuoliukų“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Laura Rašimienė

2021 spalio mėn. Apskritimo žemėlapis – apibrėžimas kontekste. Tema: „Žmogaus kūno dalys“. „Ąžuoliukų“ grupės mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė

2021 m. rugpjūčio mėn. Individualūs medžio žemėlapiai – klasifikacija. Tema: „Oro, žemės, vandens transportas“. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Renata Dirmantienė

2021 m. rugpjūčio mėn. „Ąžuoliukų“ gr.  sekos žemėlapis  „Augimas“. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Violeta Budzilienė

2021 m. liepos mėn. „Ąžuoliukų“ gr. Skliaustelio žemėlapis  „Vasaros žaidimai“. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Violeta Budzilienė

 

Gegužės mėn. „Ąžuoliukų“ grupės Tilto žemėlapis – analogijų įžvelgimas. Tema: „Metų laikai“. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė

Klasifikacijos – Medžio žemėlapis. Tema: „Išvyka į mišką“. „Ąžuoliukų“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Violeta Budzilienė.

2021-05-14 Apskritimo žemėlapis – apibrėžimas kontekste. Tema „Grupės draugai“. „Ąžuoliukų“ grupės mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė.

2021 gegužės mėn. Medžio žemėlapis – klasifikacija. Tema „Žaidimų aikštelėje“ „Ąžuoliukų” grupės mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė.

2021 m. balandžio mėn. Sekos žemėlapis sekos sudarymas. Tema „Parašyk žodį“. „Ąžuoliukų“ grupės mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė.

2021 vasario mėn. 5 d. „Burbulo“ žemėlapis – apibūdinimas. Tema „Blynų šventė“. „Ąžuoliukų” grupės mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė.

2021 m. sausio 22 d. „Dvigubo burbulo“ žemėlapis – palyginimas ir supriešinimas. Tema „Ant stogo (kosmosas)“. „,Ąžuoliukų“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė

2021 sausio 14 d. Apskritimo žemėlapis – apibrėžimas kontekste. Tema „Raidė D“. „Ąžuoliukų“ grupės mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė.

2021 sausio mėn. Burbulo žemėlapis – apibūdinimas. Tema: „Knygos“ „Ąžuoliukų“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė.

2020 gruodžio mėn. Daug nuoseklių žemėlapių – priežastis – pasekmė. Tema „Sergu“. „Ąžuoliukų“ gr. Roma Činikienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

2020  gruodžio 4 d. Burbulo žemėlapis -apibūdinimas. Tema ,,Kokia žiema?” (Žemėlapis daromas su tėveliais namuose, pagal mokytojos pateiktą šabloną). ,,Ąžuoliukų” gr. mokytoja Roma Činikienė, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

2020 lapkričio mėnuo. Apskritimo žemėlapiai (individualūs) – apibrėžimas kontekste. Tema: ,,Profesijos”. ,,Ąžuoliukų” grupė. Roma Činikienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

2020 lapkričio mėnuo. Tilto žemėlapis – analogijų įžvelgimas. Tema: ,,Pagrindiniai pasakos veikėjai”. ,,Ąžuoliukų” grupė. Roma Činikienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

2020 m. lapkričio mėn. Medžio žemėlapis – klasifikacija. Tema: ,,Svečiuose pas mašinas”. ,,Ąžuoliukų” grupė. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Roma Činikienė.

 

2020 m. lapkričio mėn. Apskritimo žemėlapis-apibrėžimas kontekste. Tema: ,,Transporto priemonės”. ,,Ąžuoliukų” grupės mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Roma Činikienė.

 

2020 spalio mėn. Apskritimo žemėlapis – apibrėžimas kontekste. Tema: ,,Gyvūnai. Raidė Y”. ,,Ąžuoliukų” grupė. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Roma Činikienė.

 

2020 m. spalio mėn. Skliaustelio žemėlapis – visumos išskaidymas į dalis. Tema: ,,Žmogaus kūno dalys”. ,,Ąžuoliukų” grupė. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė.

 

2020 m. spalio mėn. Burbulo žemėlapis – apibūdinimas. Tema: ,,Žmogus“, ,,Koks gali būti žmogus?“. ,,Ąžuoliukų” grupė. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Violeta Budzilienė.

 

2020 m. rugsėjo mėn. Burbulo žemėlapis – apibūdinimas. Tema: ,,Per balas“,  ,,Ruduo“. ,,Ąžuoliukų” grupė. Mokytoja , dirbanti pagal priešmokyklinės grupės ugdymo programą, Roma Činikienė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content