Vadovai

Direktorė Aušra Nesterovienė

Vytauto Didžiojo universitetas (2000) – edukologijos mokslų magistras (studijų programa – andragogika). Sertifikuota neformaliojo vaikų švietimo konsultantė (2014)

Gyvenimo aprašymas         Kvalifikacijos tobulinimas 2022 m.


METINĖ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA 2022 M.


 

                    Direktorės pavaduotoja ugdymui Zita Dzidzinavičienė

1989 m. baigė Šiaulių K. Preikšo pedagoginį institutą ir įgijo ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikaciją.
1995 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą. Įgyta kvalifikacija – pradinių klasių mokytoja.
Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. dirba direktorės pavaduotoja ugdymui (III vadybinė kvalifikacinė kategorija).

 


Ūkvedė Rita Kalvaitienė

Organizuoja įstaigos pagalbinių darbuotojų darbą, užtikrina, kad ūkio objektai būtų tinkamai prižiūrimi ir naudojami, kad įstaigos ūkis funkcionuotų normaliai, nesukeldamas įstaigos veiklos sutrikimų, taip pat dirba su viešaisiais pirkimais.


Skip to content