Vadovai

Direktorė Aušra Nesterovienė

Vytauto Didžiojo universitetas (2000) – edukologijos mokslų magistras (studijų programa – andragogika).

Sertifikuota neformaliojo vaikų švietimo konsultantė (2014)

Gyvenimo aprašymas        

Kvalifikacijos tobulinimas  


METINĖ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA 2023 M.


METINĖ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA 2022 M.


Laikinai einanti direktorės pavaduotojos ugdymui pareigas Greta Stundžienė              

 


Ūkvedė Rita Kalvaitienė

Organizuoja įstaigos pagalbinių darbuotojų darbą, užtikrina, kad ūkio objektai būtų tinkamai prižiūrimi ir naudojami, kad įstaigos ūkis funkcionuotų normaliai, nesukeldamas įstaigos veiklos sutrikimų, taip pat dirba su viešaisiais pirkimais.


Skip to content