Vadovai

Direktorė Birutė Naruševičienė

 

 

Vilniaus Valstybinis pedagoginis institutas, Fizikos fakultetas ir 1988 metais, įgijo fizikos – astronomijos mokytojo kvalifikaciją.
2006 m. studijavo Kauno technologijos universitete ir įgijo Viešojo administravimo magistro laipsnį.
32 metai pedagoginio darbo patirties, tame tarpe 24 metų vadybinio darbo patirties (II vadybinė kvalifikacinė kategorija).

 

 

METINĖ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA 2020 M.

METINĖ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA 2019 M.

METINĖ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA 2018 M.

METINĖ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA 2017 M.

METINĖ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA 2016 M.

METINĖ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA 2015 M.

 


Direktorės pavaduotoja ugdymui Zita Dzidzinavičienė

 

 

1989 m. baigė Šiaulių K. Preikšo pedagoginį institutą ir įgijo ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikaciją.
1995 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą. Įgyta kvalifikacija – pradinių klasių mokytoja.
Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. dirba direktorės pavaduotoja ugdymui (III vadybinė kvalifikacinė kategorija).

 

 

 

 

 


Ūkvedė Rita Kalvaitienė

 

 

Organizuoja įstaigos pagalbinių darbuotojų darbą, užtikrina, kad ūkio objektai būtų tinkamai prižiūrimi ir naudojami, kad įstaigos ūkis funkcionuotų normaliai, nesukeldamas įstaigos veiklos sutrikimų, taip pat dirba su viešaisiais pirkimais.


 

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą