Drugeliai

MĄSTYMO ŽEMĖLAPIŲ KŪRIMAS

 

2024 m. sausio mėn. Dvigubo burbulo žemėlapis. Tema „Laivas – lėktuvas“. „Drugelių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė

2024 m. sausio mėn. Medžio žemėlapis. Tema „Transporto priemonės“. „Drugelių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė

2024 m. sausio mėn. Visumos išskaidymas į dalis – skliaustelio žemėlapis. Tema: „Transportas“. „Drugelių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio  ugdymo programą, Renata Venslovienė

2023 m. gruodžio mėn. Konteksto apibrėžimas – apskritimo žemėlapis. Tema: „Žodžiai  su  P raide“. „Drugelių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio  ugdymo programą, Renata Venslovienė

 

2023 m. gruodžio mėn. De bono kepurės. Tema: „Knyga“. „Drugelių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio  ugdymo programą, Renata Venslovienė

2023 m. lapkričio mėn. Individualūs medžio žemėlapiai. Tema „Profesijos“. „Drugelių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė 

 

2023 m. lapkričio mėn. Grupiniai medžio žemėlapiai. Tema „Poelgiai Žemei“. „Drugelių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė 

2023 m. lapkričio mėn. Konteksto apibrėžimas-apskritimo žemėlapis. Tema: „Žodžiai su R raide“. „Drugelių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio  ugdymo programą, Renata Venslovienė

2023 m. spalio  mėn.  Individualūs tilto žemėlapiai. Tema „Gyvūnas-gyvenamoji vieta“. „Drugelių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė 

 

2023 m. rugsėjo mėn.  Apskritimo žemėlapis. Tema „Garsą T turintys žodžiai“. „Drugelių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė 

2023 m. rugsėjo mėn.  Individualūs apskritimo žemėlapiai. Tema „Raidės, kurias pažįstu“. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė 

 

2023 m. gegužės mėn. Apskritimo žemėlapis. Tema: „Ką galiu tyrinėti?“. „Drugelių” grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė

2023 m. gegužės mėn. Sekos žemėlapis. Tema: „Bioplastiko bandymas“. „Drugelių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė 

2023 m. balandžio mėn. Apskritimo žemėlapis. Tema „Margučio spalvos“. „Drugelių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė

2023 m. balandžio mėn. Apskritimo žemėlapis. Tema „Apskritimo formos daiktai“. „Drugelių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė

2023 m. kovo mėn. Apskritimo žemėlapiai.  Temos: „Australija“, „Ventspilio karvės“. „Drugelių” grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė

2023 m. kovo mėn. Individualūs sekos žemėlapiai. Tema „Augalo augimo ciklas“. „Drugelių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė

2023 m. vasario mėn. Apskritimo žemėlapiai su tėveliais. Tema „Šventės“. „Drugelių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė

2023 m. vasario mėn. Apskritimo žemėlapis. Tema „Lietuva“. „Drugelių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė

2023 m. vasario mėn. Individualūs apskritimo žemėlapiai. Tema „Šventės“. „Drugelių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė

 

2023 m. kovo mėn. Sekos sudarymas – sekos žemėlapis. Tema: „Augalai“. „Drugelių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Renata Venslovienė

2023 m. vasario mėn. Konteksto apibrėžimas – Apskritimo žemėlapis. Tema: „Šventės ir tradicijos“. „Drugelių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Renata Venslovienė.

2022 m. gruodžio mėn. Apskritimo žemėlapis. Tema „Linksmas“. „Drugelių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė.

2022 m. gruodžio mėn. Klasifikacija – Medžio žemėlapis. Tema: „Emocijos“. „Drugelių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Renata Venslovienė .

2022 m. gruodžio mėn. Individualūs sekos žemėlapiai. Tema „Nuo mažiausios iki didžiausios eglutės“. „Drugelių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė

2022 m. lapkričio mėn. Medžio žemėlapis. Tema „Para“. „Drugelių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė

2022 m. lapkričio mėn. Medžio žemėlapis. Tema „Žemė“. „Drugelių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė

2022 m. lapkričio mėn. Apskritimo žemėlapis. Tema ‚Žemė“. „Drugelių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė

2022 m. spalio mėn. Konteksto apibrėžimas – Apskritimo žemėlapis. Tema: „Gyvūnai“. „Drugelių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Renata Venslovienė.

2022 m. spalio mėn. Klasifikacijos – Medžio žemėlapis. Tema: „Žmogus“. „Drugelių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Renata Venslovienė.

2022 m. rugsėjo mėn. Mąstymo įrankis raktas. Tema: „Kas, jeigu nebūtų darželio?“. „Drugelių“ grupė.  Mokytoja metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė.

2022 m. rugsėjo mėn. Individualūs burbulo žemėlapiai. Tema „Namas“. „Drugelių“ grupė. Mokytoja metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė.

2022 m. rugsėjo mėn.  Apskritimo žemėlapis „Kas turi namus?“. „Drugelių“ grupė. Mokytoja metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė.

2022 m. rugsėjo mėn. Apskritimo žemėlapis. Tema „Ką veikiame darželyje?“. „Drugelių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė

2022 m. rugsėjo mėn. Apskritimo žemėlapis. Tema „Kur gyvena šypsenos?“. „Drugelių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė

2022 m. gegužės mėn. Tilto žemėlapis. Tema „Spalvų derinys-rezultatas“. „Drugelių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė

2022 m. rugsėjo mėn. Visumos išskaidymas į dalis – skliaustelio žemėlapis. Tema: „Namai ir kiti pastatai“. „Drugelių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Renata Venslovienė

2022 m. balandžio mėn. Apskritimo žemėlapis. Tema „Dailės priemonės“. „Drugelių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė

2022 m. gegužės mėn. Individualūs sekos žemėlapiai. Tema „Žmogaus gyvenimas“. „Drugelių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė

2022 m. kovo mėn. Individualus sekos žemėlapis. Tema: „Tulpės vystymasis“. „Drugelių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė.

2022 m. kovo mėn. Skliaustelio žemėlapis. Tema: „Tulpė“. „Drugelių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė.

2022 m. kovo mėn. Apskritimo žemėlapis. Tema: „Vanduo reikalingas“. „Drugelių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė.

2022 m. kovo mėn. Grupiniai sekos žemėlapiai.  Tema: „Augalo vystymasis“. „Drugelių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė.

2022 m. sausio mėn.  Sekos ir individualūs sekos žemėlapiai. Tema: „Nuo didžiausios iki mažiausios mašinos“. „Drugelių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė.

2022 m. sausio mėn.  Apskritimo žemėlapis „Transportas“. „Drugelių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė.

2022 m. sausio mėn. Medžio žemėlapis – klasifikacija. Tema „Transportas“. „Drugelių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Matiejauskienė.

Apskritimo žemėlapis – konteksto apibrėžimas „Kalėdos“. „Drugelių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Matiejauskienė

2021 m. gruodžio mėn. Apskritimo žemėlapis – apibrėžimas kontekste. Tema: „Knyga“. Drugelių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Matiejauskienė

2021 m. lapkričio mėn. Mąstymo žemėlapis. „Gyvūnai“. „Drugelių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Aldona Matiejauskienė

2021 m. spalio mėn.  Klasifikacijos žemėlapis. Tema: „Daržovės“. „Drugelių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė.

2021 m. spalio mėn.  Tilto žemėlapis. Tema: „Žmogaus jutimai – veiksnys“. „Drugelių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė.

2021 m. rugsėjo mėn.  Sekos žemėlapis. Tema: „Trys paršiukai“. „Drugelių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė.

2021 m. rugsėjo mėn.  Burbulo žemėlapis. Tema: „Mano nuotaika darželyje“. „Drugelių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė.


2021 m. kovo mėn.  Apskritimo žemėlapis – konteksto apibrėžimas. Tema: „Ką matai ant žemės?“. „Drugelių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Anželika Ševčiukienė.

2021 m. kovo mėn.  Burbulo žemėlapis – apibūdinimas. Tema: „Emocijos“. „Drugelių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Anželika Ševčiukienė.

2021 m. sausio mėn. Medžio žemėlapis – klasifikacija. Tema: „Mašinėlės didelės ir mažos“. „Drugelių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio  ugdymo programą, Anželika Ševčiukienė.

2021 m. sausio mėn. Medžio žemėlapis – klasifikacija. Tema: „Žieminiai rūbai“. „Drugelių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Anželika Ševčiukienė.

2020 m. gruodžio mėn. Apskritimo žemėlapis – apibrėžimas kontekste. Tema: „Drugelių kūrybiniai džiaugsmai“. „Drugelių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio  ugdymo programą, Anželika Ševčiukienė.

 

2020 m. gruodžio mėn. Apskritimo žemėlapis – apibręžimas kontekste. Tema: „Mano emocijos“. „Drugelių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio  ugdymo programą, Anželika Ševčiukienė.

2020 m. lapkričio mėn.  Apskritimo žemėlapis – apibrėžimas kontekste. Vaikai aktyviai dalyvavo, ieškojo reikiamų paveikslėlių, juos radę dėjo į tam skirtas vietas. Tema: „Profesijos“. „Drugelių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Asta Kneževičienė.

 

2020 m. spalio mėn. Apskritimo žemėlapis – apibrėžimas kontekste. Tema „Vaisiai“. „Drugelių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Anželika Ševčiukienė.

 

2020 m. spalio mėn. Apskritimo žemėlapis – apibrėžimas kontekste. Tema: „Žmogaus kūno dalys“. „Drugelių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Asta Kneževičienė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content