Dokumentai

PRAŠYMŲ FORMOS

PRAŠYMO PRIIMTI VAIKĄ Į DARŽELĮ FORMA

BENDRO PRAŠYMO FORMA

PRAŠYMO DĖL VAIKO PRALEISTŲ UGDYMO DIENŲ PATEISINIMO FORMA

PRAŠYMO – LEIDIMO PAIMTI VAIKĄ IŠ ĮSTAIGOS FORMA


KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES IR IŠVYKIMO IŠ JŲ TVARKOS APRAŠAS

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PURIENA“ TĖVŲ (GLOBĖJŲ) INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO TVARKOS APRAŠAS

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

Skip to content