Dokumentai

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES IR IŠVYKIMO IŠ JŲ TVARKOS APRAŠAS

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PURIENA“ TĖVŲ (GLOBĖJŲ) INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO TVARKOS APRAŠAS

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

 

PRAŠYMŲ FORMOS

PRAŠYMO FORMA DĖL VAIKO PRALEISTŲ UGDYMO DIENŲ PATEISINIMO

BENDRO PRAŠYMO FORMA 

PRAŠYMO – LEIDIMO PAIMTI VAIKĄ IŠ ĮSTAIGOS FORMA

PRAŠYMO PRIIMTI VAIKĄ Į DARŽELĮ FORMA

 

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą