Zuikučiai

MĄSTYMO ŽEMĖLAPIŲ KŪRIMAS

 

Apskritimo žemėlapis. Tema: „Šventės ir tradicijos“, ,,Gurgu, gurgu važiuosim į turgų“. „Žvirbliukų“ ir „Zuikučių“ grupės. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Laima Miniotienė

Apskritimo žemėlapis. Tema: „Gyvulėliai“. „Zuikučių“ ir „Žvirbliukų“ grupės. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Laima Miniotienė

 

2023 m. gegužės mėn. Mąstymas drauge. Komandiniai apskritimo žemėlapiai – apibrėžimas kontekste. Tema „Daiktai iš įvairių abėcėlės raidžių“. „Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė

2023 m. gegužės mėn. Individualūs medžio žemėlapiai – klasifikacija. Tema „Raidės, kurias aš pažįstu“. „Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė

2023 m. gegužės mėn.  Tilto  žemėlapis – analogijų įžvelgimas. Tema: „Raidė / Daiktas“. „Zuikučių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė

2023 m. balandžio mėn. Mąstymo raktai. Tema „Transportas“. „Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė

2023 m. balandžio mėn. Individualūs apskritimo žemėlapiai – apibrėžimas kontekste. Tema „Daiktai iš G raidės“. „Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė

2023 m. balandžio  mėn. Komandinis darbas.   Apskritimo žemėlapis – konteksto apibrėžimas. Tema: „Kelio ženklai“. „Zuikučių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė

2023 m. kovo mėn. Mąstymas drauge. Medžio žemėlapis – klasifikacija. Tema „Atliekų rūšiavimas“. „,Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė

2023 m. kovo mėn. Mąstymas drauge. Medžio žemėlapis – klasifikacija. Tema „Geri ir blogi poelgiai“. „,Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė

2023 m. kovo mėn. Dvigubo burbulo žemėlapis – panašumų ir skirtumų paieška. Tema „Skirtingų telefonų palyginimas“. „,Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė

2023 m. kovo mėn.  Sekos žemėlapis – sekos sudarymas. Tema: „Vandens apytakos ratas“, „Zuikučių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė

2023 m. vasario mėn. Skliaustelio žemėlapis – visumos išskaidymas į dalis. Tema „Įvairių žodžių išskaidymas atkiromis raidėmis“. „,Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė

2023 m. vasario mėn. Apkritimo žemėlapis – apibrėžimas kontekste. Tema „Žodžiai iš P raidės“. „,Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė

2023 m. vasario mėn. Mąstymas drauge ir individualus darbas. Skliaustelio žemėlapis – visumos išskaidymas į dalis. Tema: „Metų laikai“. ,,Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė

2023 m. sausio mėn. Individualūs abėcėlės raktai. Tema „Kosmosas“. „,Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė

2023 m. sausio mėn. Įvairūs mąstymo raktai. Tema „Metų laikai“. „,Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė

2023 m. sausio mėn. Individualus darbas.  Apskritimo žemėlapis – konteksto apibrėžimas. Tema: „Metų ratas“. „Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė

2023 m. sausio mėn. Individualus darbas.  Apskritimo žemėlapis – konteksto apibrėžimas. Tema: „Saulės sistema“. ,,Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė

2022 m. gruodžio mėn. Mąstymo raktas – Minčių lietus. Mėlyna De Bono kepurė. Tema „Kodėl kiekvienas yra svarbus?“. „,Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė

2022 m. gruodžio mėn. Individualus darbas. Burbulo  žemėlapis – apibūdinimas. Tema „Knyga“. „,Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė

2022 m. lapkričio mėn. Individualūs apskritimo žemėlapiai – apibrėžimas kontekste. Tema „Žmogaus pojūčiai“. „,Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė.

 

2022 m. lapkričio mėn. Mąstymas drauge. Medžio žemėlapis – klasifikacija. Tema: „Virtuvė“, „Zuikučių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė

2022 m. lapkričio mėn.  Tilto  žemėlapis – analogijų įžvelgimas. Tema: „Jutimo organai / Pojūčiai“ “. „Zuikučių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė

2022 m. lapkričio mėn. Mąstymas drauge. Medžio žemėlapis – klasifikacija. Tema „T raidė“. „,Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė

2022 m. lapkričio mėn. Mąstymas drauge. Apskritimo žemėlapis – konteksto apibrėžimas. Tema „Mes draugai“. „,Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė

2022 m. spalio mėn.  Mąstymo abėcėlės raktas. Tema: „Miško gyvūnai“, „Zuikučių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė.

2022 m. spalio mėn.  Sekos žemėlapis – seka. Tema: „Grybo augimo ciklas“, „Zuikučių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė.

2022 m. rugsėjo mėn.  Mąstymo raktai. Tema: „Sveikas maistas“, „Zuikučių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė.

2022 m. rugsėjo mėn.  Apskritimo žemėlapis – konteksto apibrėžimas; medžio žemėlapis – klasifikacija. Tema: „Sveikas ir žalingas maistas“, „Zuikučių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė.

2022 m. rugsėjo mėn.  Apskritimo žemėlapis – konteksto apibrėžimas. Tema: „Viskas kas po du“, „Zuikučių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė.

2022 m. rugsėjo mėn. Mąstymas drauge. Apskritimo žemėlapis – konteksto apibrėžimas. Tema: „Žodžiai iš B raidės“, „Zuikučių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė.

2022 m. rugsėjo mėn. Mąstymas drauge. Medžio žemėlapis – klasifikacija. Tema: „Profesijos“, „Zuikučių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė.

2022 m. rugsėjo mėn. Raudona De Bono kepurė. Tema: „Mūsų jausmai“, „Zuikučių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė.


2022 m. balandžio mėn. Individualus Apskritimo žemėlapis – apibrėžimas kontekste. Tema: „Menai“. „Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė.

2022 m. balandžio 8 d. Klasifikacija. Medžio žemėlapis. Tema „Skaičiai ir  atitinkamas kiekis daiktų“. „Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Violeta Budzilienė.

2022 m. kovo mėn.  Dvigubo burbulo žemėlapis  –  panašumų ir skirtumų paieška. Tema: „Medis ir krūmas“. „Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė

2022 m. kovo mėn.  Sekos žemėlapis –  sekos sudarymas. Tema: „Kaip sodinome svogūnus“. „Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė

2022 m. kovo 21 d. Konteksto apibrėžimas. Apskritimo žemėlapis. Tema „Ko reikia augalams?“. „Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Violeta Budzilienė

2022 m. vasario mėn.  Skliaustelio žemėlapis – visumos išskaidymas į dalis. Tema: „Lietuvių tautiniai drabužiai“. „Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė

2022 m. vasario mėn.  Individualus Sekos žemėlapis – sekos sudarymas. Tema: „Geležinio vilko pėdomis“. „Zuikučių“ gr.  Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė

2022 m. sausio mėn. Klasifikacija. Medžio žemėlapis. Tema: „Formos“. „Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Violeta Budzilienė

2022 m. sausio  mėn. Mąstymo raktai. „Prognozė“ Tema: „Transportas“. Numatyti, kokios transporto priemonės atsiras po 50 metų. „Zuikučių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė

2022 m. sausio  mėn. Mąstymas drauge.  Komandų apskritimo žemėlapiai. Tema: „Metų laikai“. ,,Zuikučių“grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio  ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė

2022 m. sausio mėn. Klasifikacija. Medžio žemėlapis. Tema: „Aš gimiau“. „Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Violeta Budzilienė

2021 m. gruodžio mėn. Sekos žemėlapis – sekos sudarymas. Tema: „Eglutė“. „Zuikučių“ gr.  Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė

2021 m. gruodžio mėn. Apskritimo žemėlapis – apibrėžimas kontekste. Tema: „Kalėdos“.  „Zuikučių“ gr.  Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė

2021 m. lapkričio mėn. Tilto žemėlapis – analogijų  įžvelgimas. Tema: ,,Profesijos. Ką veikia?”.  ,,Zuikučių” gr.  mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė

2021 m. lapkričio mėn. Klasifikacija. Medžio žemėlapis „Žemės gyventojai“. „Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Violeta Budzilienė

2021 m. spalio mėn. Tilto žemėlapis – analogijų  įžvelgimas. Tema: „Gyvūnai. Maistas“. „Zuikučių“ gr.  Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė

2021 m. spalio mėn. Priežasties – pasekmės žemėlapis. Priežasties – pasekmės nustatymas. Tema „Susirgau“. „Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė

2021 m. spalio mėn. Sekos žemėlapis – sekos sudarymas. Tema: „Žmogaus gyvenimo etapai“. Zuikučių gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė

2021 m. spalio mėn. Skliaustelio žemėlapis – visumos išskaidymas į dalis. Tema: „Namas“. „Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė


2021 m. rugsėjo mėn. Burbulo žemėlapis – apibūdinimas. Tema: „Ruduo“. „Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė


2021 m. rugsėjo mėn. „Zuikučių“ gr. Klasifikacija. Medžio žemėlapis. „Namai“. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Violeta Budzilienė

2021 m. rugsėjo mėn. Apskritimo žemėlapis – konteksto apibrėžimas. Tema: „5 pagrindinės mano grupės taisyklės“. „Zuikučių“ gr. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė

 


2021 m. rugsėjo mėn. Klasifikacija. Medžio žemėlapis – „Vaikų elgesys“. ,,Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą,  Violeta Budzilienė


2021 m. birželio mėn.  Mąstymo įprotis – atkaklumas. „Zuikučių“ gr.  Mokytoja metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė.

2021 m. gegužės mėn. Apskritimo žemėlapis – konteksto apibrėžimas. Tema „Šeima“. „Zuikučių“ gr. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė.

2021 m. balandžio mėn. Sekos žemėlapis – sekos sudarymas. Tema „Mano vardas“. „Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė.

2021 m. balandžio mėn. Skliaustelio  žemėlapis  – visumos išskaidymas į dalis. Tema „Geometrinių figūrų katinėlis“. „Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė.

2021 m. kovo mėn. Skliaustelio žemėlapis  – visumos išskaidymas į dalis. Tema „Medis“. „Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė.

2021 m. kovo mėn. 15 d. Medžio žemėlapis –  klasifikacija. Tema „Gyvūnai“, „Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė.

2021 m. vasario 11 d. Apskritimo žemėlapis – apibrėžimas kontekste. Tema: „Lietuva“. „Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė.

2021 m. sausio mėn. 22 d. nuotolinio ugdymo metu parengtas Burbulo žemėlapis – apibūdinimas tema: „Autobusas“ ir  Burbulo žemėlapis  – apibūdinimas tema: „Lėktuvas“. „Zuikučių“ gr.  Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė.

2021 m. sausio 12 d. nuotolinio ugdymo metu parengtas Sekos žemėlapis  – sekos sudarymas. Tema: „Nulipdykim sniego senį“. „Zuikučių“ gr.  Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė.

2020 m. gruodžio mėn. Sekos žemėlapis Tema: „Vienaragių šalis“. „Zuikučių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė.

2020 m. gruodžio mėn. Apskritimo žemėlapiai Tema: „Knygos“. „Zuikučių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė.

 

2020 m. lapkričio mėn. Apskritimo žemėlapis. Tema: „Muzikos instrumentai“. „Zuikučių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė.

2020 m. gruodžio mėn. nuotolinio ugdymo metu parengtas  Burbulo  žemėlapis  – apibūdinimas. Tema: „Eglutė“. Burbulo  žemėlapis  – apibūdinimas tema: „Emocijos“. „Zuikučių“ gr.  Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė.

2020 m. gruodžio mėn. nuotolinio ugdymo metu parengtas Apskritimo žemėlapis  – apibrėžimas kontekste. Tema: „Kas auga darže“. „Zuikučių“ gr.  Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė.

 

2020 m. lapkričio mėn. Apskritimo žemėlapis  – apibrėžimas kontekste. Tema „Profesijos“. „Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė.

 

2020 m. lapkričio mėn. Apskritimo žemėlapis – apibrėžimas kontekste. Tema „Žemė“. „Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė.

 

2020 m. lapkričio mėn. Sekos žemėlapis – sekos sudarymas. Tema: „Obelėlę sodinau“. „Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė.

 

2020 m. rugsėjo mėn. Burbulo žemėlapis – apibūdinimas. Tema: „Kaladėlės“. „Zuikučių“ grupė. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė.

 

2020 m. rugsėjo mėn. Apskritimo žemėlapis – apibrėžimas kontekste. Tema: ,,Kas auga darže“. ,,Zuikučių“ gr. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content