Meninio ugdymo (muzika) mokytojas

Meninio ugdymo (muzika) mokytoja Gintarė Brazinskienė, gintare.brazinskiene@puriena.kedainiai.lm.lt

Muzikos pedagogė darželyje sudaro sėkmingą vaikams pateikiamos medžiagos išmokimą lemiančias sąlygas:

 • Visų pedagoginių priemonių sistemingumas, jų individualizavimas;

 • Muzikinės veiklos organizavimas įvairiomis formomis, sudarant galimybę vaikams išreikšti save;

 • Muzikos repertuaras vertingas meniniu, tautiniu, doroviniu požiūriu bei suvokiamas ir tinkamas atlikti ikimokyklinio amžiaus vaikams;

 • Kūrybiškumas, patrauklumas, vaizdumas;

 • Atitikimas psichofiziniams kiekvienos vaikų amžiaus grupės ypatumams.

Muzikinio ugdymo tikslai:

 • Žadinti vaiko domėjimąsi muzika;

 • Ugdyti muzikinius gabumus;

 • Suteikti muzikinių estetinių žinių;

 • Lavinti muzikinius įgūdžius.

 Muzikos pedagogė naudoja įvairias vaikų muzikinės veiklos organizavimo formas:

 • Užsiėmimus vaikams pagal amžiaus grupes (salėje, grupėse);

 • Šventes ir  vakarones;

 • Muzikos integravimą į kitą vaikų veiklą;

 • Individualų muzikinį ugdymą (gabesniems vaikams).

Muzikos pedagogė organizuoja daugelį darželio renginių. Dalyvavimas įvairiuose renginiuose, konkursuose, projektuose, leidžia atsiskleisti vaikų gebėjimams, suteikia daug teigiamų emocijų, ugdo artistiškumą, kūrybiškumą, muzikinį tobulėjimą.


Lankstinukas DIENA KITAIP


 

Skip to content