Ugdymas


PROGRAMOS, PROJEKTAI, PLANAI, PAGAL KURIUOS ORGANIZUOJAMA 2024 METŲ LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLA

Programos:

 1. Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa ir Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa.
 2. Į ugdymo procesą integruojamos programos:

– prevencinė programa „Zipio draugai“ priešmokyklinio ugdymo grupėse;

– prevencinė programa „Kimochi“ ikimokyklinio ugdymo grupėse;

– socialinio – emocinio ugdymo programa „Laikas kartu“ priešmokyklinio ugdymo grupėse;

– Lietuvos žaliųjų judėjimo (LŽJ) tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa (GMP).

Respublikiniai projektai:

 1. „Sveikatiada“;
 2. „Mes rūšiuojam“;
 3. „Žalioji palangė“;
 4. „Darom 2024“.

Tarptautiniai projektai:

 1. eTwinning projektai;
 2. „Say Hello to the World“;
 3. „Globalinės veiksmo dienos 2024“.

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:

 1. „Lietuvos „Purienos“ žiedas“ – partnerystės tinklas: Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“, Vilniaus lopšelis-darželis „Puriena“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena“, Panevėžio lopšelis-darželis „Puriena“, Šiaulių rajono Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena“.
 1. Akredituotos ir taikančios „Mąstymo mokyklos“ metodiką – Vilniaus lopšelis-darželis „Žemyna“ ir „Gėlynas“, Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“.
 2. Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija.
 3. Lietuvos Kolpingo draugija.

2023 m. gruodžio mėnesio darbo planas

2023 m. lapkričio mėnesio darbo planas

2023 m. spalio mėnesio darbo planas

2023 m. rugsėjo mėnesio darbo planas

2023 m. rugpjūčio mėnesio darbo planas

2023 m. birželio mėnesio darbo planas

2023 m. gegužės mėnesio darbo planasPriedas

2023 m. balandžio mėnesio darbo planas

2023 m. kovo mėnesio darbo planas

2023 m. vasario mėnesio darbo planas

2023 m. sausio mėnesio darbo planas

PROGRAMOS, PROJEKTAI, PLANAI, PAGAL KURIUOS ORGANIZUOJAMA LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ 2023 METŲ VEIKLA

Programos:

 1. Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa ir Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa.
 2. Į ugdymo procesą integruojamos programos:

– prevencinė programa „Zipio draugai“ priešmokyklinio ugdymo grupėse;

– prevencinė programa „Kimochi“ ikimokyklinio ugdymo grupėse;

– socialinio – emocinio ugdymo programa „Laikas kartu“ priešmokyklinio ugdymo grupėse;

– Lietuvos žaliųjų judėjimo (LŽJ) tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa (GMP).

Respublikiniai projektai:

 1. „Sveikata – raktas į sėkmingą ugdymą(si)“ (projektas Nr. SRF-SIĮ-2020-1-0051 bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas);
 2. „Mes rūšiuojam“;
 3. „Darom 2023“;
 4. „Kamštelių vajus“;
 5. Ekologinis konkursas „Žalioji palangė“.

Tarptautiniai projektai:

 1. eTwinning projektai.
 2. Tarptautinis ekologinis – socialinis švietimo projektas „Aš – žaliasis agurkėlis“.

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:

 1. „Lietuvos „Purienos“ žiedas“ – partnerystės tinklas: Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“, Vilniaus lopšelis-darželis „Puriena“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena“, Panevėžio lopšelis-darželis „Puriena“, Šiaulių rajono Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena“.
 2. Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija.

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ PASIRENGIMO ĮTRAUKČIAI PRIEMONIŲ PLANAS Žiūrėti čia

2022 m. gruodžio mėnesio darbo planas

2022 m. lapkričio mėnesio darbo planas

2022 m. spalio mėnesio darbo planas

2022 m. rugsėjo mėnesio darbo planas

PROGRAMOS, PROJEKTAI, PLANAI, PAGAL KURIUOS ORGANIZUOJAMA LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ 2022 METŲ VEIKLA

Programos:

 1. Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa ir Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa.
 2. Į ugdymo procesą integruojamos programos:

– prevencinė programa „Zipio draugai“ priešmokyklinio ugdymo grupėse;

– prevencinė programa „Kimochi“ ikimokyklinio ugdymo grupėse;

– Lietuvos žaliųjų judėjimo (LŽJ) tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa (GMP).

Respublikiniai projektai:

 1. „Sveikata – raktas į sėkmingą ugdymą(si)“ (projektas Nr. SRF-SIĮ-2020-1-0051 bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas);
 2. „Mes rūšiuojam“;
 3. „Darom 2022“;
 4. „Kamštelių vajus“;
 5. Ekologinis konkursas „Žalioji palangė“.

 Tarptautiniai projektai:

 1. „Erasmus+“ KA2 projektas „Eco child“;
 2. „Erasmus+“ KA1 projektas „Ankstyvojo mąstymo mokykla – mokymasis mokyti kitaip“;
 3. „Erasmus+“ KA1 projektas „Tarpkultūrinis bendradarbiavimas – pažangesnė ikimokyklinė įstaiga ir geresnė ugdymo(si) kokybė“;
 4. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Kryptingas vaikų mokymosi mokytis kompetencijų ugdymas taikant „Mąstymo įpročių“ metodą“;
 1. e Twinning projektai „Aš saugau ir kuriu“, „Šok, grok ir dainuok“;
 2. Tarptautinis ekologinis – socialinis švietimo projektas „Aš – žaliasis agurkėlis“.

Grupių projektai:

 1. „Drugelių“ ir „Viščiukų“ grupės –„Rūšiuoju ir kuriu“;
 2. „Nykštukų“ grupė – „Švarinkime aplinką ir žaiskime“;
 3. „Bitučių“ grupė – „Dūzgės“;
 4. „Žvirbliukų“ grupė – „Draugaukime su raidėmis ir skaičiais interaktyvioje lentoje“.
 5. „Viščiukų“ grupė – „Kai sveikas maistas – nereikalingas ir vaistas“;
 6. ,,Boružiukų“ ir „Viščiukų“ grupės – „Sportuok, draugauk ir sveikas auk“;
 7. „Drugelių” grupė – „Mokomės atsipalaiduoti ir pasitikėti savimi“;
 8. „Voveriukų“ grupė – „Augu sveikas“;
 9. „Ąžuoliukų“ grupė – „Mažais žingsneliais sporto link“;
 10. „Bitučių“ grupė – „Augu sveikas kai…“;
 11. „Nykštukų” grupė – „Sportuosiu ir būsiu sveikas“;
 12. „Zuikučių“ grupė – „Sveikatos receptas“;
 13. „Pelėdžiukų“ grupė – „Mankšta – sveikata“;
 14. „Žvirbliukų“ grupė – „Sportuosi – būsi sveikas“.

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:

 1. „Lietuvos „Purienos“ žiedas“ – partnerystės tinklas: Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“, Vilniaus lopšelis-darželis „Puriena“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena“, Panevėžio lopšelis-darželis „Puriena“, Šiaulių rajono Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena“.
 2. Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija.

PROGRAMOS, PROJEKTAI, PLANAI, PAGAL KURIUOS ORGANIZUOJAMA LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ 2021 METŲ VEIKLA

Programos:

1. Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ ikimokyklinio ugdymo programa ir Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa.

2. Į ugdymo procesą integruojamos programos:

– prevencinė programa „Zipio draugai“ priešmokyklinio ugdymo grupėje;

– prevencinė programa „Kimochi“ ikimokyklinio ugdymo grupėse;

– Lietuvos žaliųjų judėjimo (LŽJ) tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa (GMP);

– sveikatos stiprinimo programa „Augu sveikas ir stiprus“ (SSM);

Respublikiniai projektai:

1. „Sveikata – raktas į sėkmingą ugdymą(si)“ (projektas Nr. SRF-SIĮ-2020-1-0051 bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas);

2. „Mes rūšiuojam“;

3. „Darom 2021“;

4. „Kamštelių vajus“;

5. Užkrečiamų ligų ir AIDS centro (ULAC) konkursas „Švarių rankų šokis“;

6. Ekologinis konkursas „Žalioji palangė“;

7. „Vaikų atradimai – gerosios patirties sklaida“;

8. „Oranžinio moliūgėlio kelionė“.

Tarptautiniai projektai:

 1. „Erasmus+“ KA 2 projektas „Eco child“;
 2. „Erasmus+“ KA1 projektas „Tarpkultūrinis bendradarbiavimas – pažangesnė ikimokyklinė įstaiga ir geresnė ugdymo(si) kokybė“;
 3. e Twinning projektai;
 4. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Kryptingas vaikų mokymosi mokytis kompetencijų ugdymas taikant „Mąstymo įpročių“ metodą“;

 1. Tarptautinis ekologinis – socialinis švietimo projektas „Aš – žaliasis agurkėlis“;

 2. Asociacijos „Gyvoji planeta“ kūrybinis – socialinis projektas „Širdies pasaka Tau“ (3 etapai).

 3. „Erasmus+“ KA1 projektas „Ankstyvojo mąstymo mokykla – mokymasis mokyti kitaip“.

Grupių projektai:

 1. „Boružiukų“ ir „Viščiukų“ grupė – „Sportuok, draugauk ir sveikas auk“;
 2. „Nykštukų“ grupė – „Draugaujame su saulute“;
 3. „Drugelių“ grupė – „Gamtos likimas – mūsų rankose“;
 4. „Drugelių“ grupė – „Augu sveikas ir laimingas“;
 5. „Voveriukų“ ir „Bitučių“ grupė – „Mokomės stiprinti sveikatą interaktyviai“;
 6. „Ąžuoliukų“ grupė – „Jei judėsi netingėsi – sveiką kūną tu turėsi“;
 7. „Bitučių“ grupė – „Sveikos akys“;
 8. „Zuikučių“ grupė – „Augu sveikas kaip ridikas“;
 9. „Voveriukų“ grupė – „Mano draugas šviesaforas“;
 10. „Pelėdžiukų“ grupė – „Judam krutam visada”;
 11. „Žvirbliukų“ grupė – „Žvirbliukų“ sportiniai žaidimai Gegučių parke“;
 12. „Žvirbliukų“ grupė – „Didesnis fizinis aktyvumas-geresnė sveikata“.;
 13. „Žvirbliukų“ grupė – „Žvirbliukų“ vabalėlių pasaulis“;
 14. „Nykštukų“ grupė – „Kodėl vaikai netvarko žaislų?“.

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:

1. „Lietuvos „Purienos“ žiedas“ – partnerystės tinklas: Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“, Vilniaus lopšelis-darželis „Puriena“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena“, Panevėžio lopšelis-darželis „Puriena“, Šiaulių rajono Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena“.

2. Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija.


PROGRAMOS, PROJEKTAI, PLANAI, PAGAL KURIUOS ORGANIZUOJAMA LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ 2020 METŲ VEIKLA

 Programos:

Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ ikimokyklinio ugdymo programa ir Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa.

Į ugdymo procesą integruojamos programos:

– prevencinė programa „Zipio draugai“ priešmokyklinio ugdymo grupėje;

– prevencinė programa „Kimochi“ ikimokyklinio ugdymo grupėse;

– Lietuvos žaliųjų judėjimo (LŽJ) tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa (GMP);

– sveikatos stiprinimo programa  „Augu sveikas ir stiprus“ (SSM);

– dailės programa „Meninės improvizacijos“ ikimokyklinio / priešmokyklinio amžiaus vaikams. (Iki 2020-08-31)

-etnokultūros studija „Šuldu buldu“ (Nuo 2020-09-01)

Respublikiniai projektai:

 1. ,,Mes rūšiuojam“;
 2. ,,Darom 2020“;
 3. Užkrečiamų ligų ir AIDS centro (ULAC) konkursas „Švarių rankų šokis“.
 4. Kūrybinis – socialinis projektas „Žmogaus dovana žemei“ (3 etapai).
 5. Respublikinis ekologinis – socialinis švietimo projektas „Aš – žaliasis agurkėlis“;
 6. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektas „Sveikata visus metus 2020“.

Tarptautiniai projektai:

 1. „Erasmus+“ KA 2 projektas „Eco Child“;
 2. „Erasmus+“ KA1 projekte „Tarpkultūrinis bendradarbiavimas – pažangesnė ikimokyklinė įstaiga ir geresnė ugdymo(si) kokybė“;
 3. Nordplus Junior 2019/2020 projektas „Atraskime praeitį, įkvėpkime ateitį“;
 4. Projektas „Say hello to the World“;
 5. e Twinning projektai;
 6. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Kryptingas vaikų mokymosi mokytis kompetencijų ugdymas taikant „Mąstymo įpročių“ metodą“.

Grupiniai projektai: 

 1. Projektas „Oranžinio moliūgėlio kelionė“ (E. Rajunčienė, A. Mikolajūnienė, V. Jasenkaitė, M. Mockienė);
 2. Projektas „Bendruomenės diena „Žvirbliukų“ grupėje“ (R. Vigelienė);
 3. Projektas „Augu su knyga“ (A. Ševčiukienė);
 4. Projektas „Norime užaugti sveiki ir stiprūs“ (G. Strazdauskaitė);
 5. Projektas ,,Pažink Kėdainius“ (R. Činikienė);
 6. Projektas „Man gera ir smagu darželyje“ (M. Mockienė, A. Gailiūnienė);
 7. Tarpgrupinis projektas ,,Atidarysiu pasakų skrynią“ (V. Jasenkaitė, G. Žiužnienė);
 8. „Kalėdiniai skaitiniai“ (R. Vigelienė);
 9. Projektas „Sveiki ir stiprūs piršteliai – gražiems vaikų darbeliams“ (V. Budzilienė);
 10. Projektas „Ir maži ir dideli – visi nori būt sveiki“ (M. Mockienė, R. Dirmantienė);
 11. Projektas „Sveikuoliai voveriukai“ (R. Dirmantienė);
 12. Projektas „Sveikata mano lėkštėje“ (V. jasenkaitė, E. Rajunčienė);
 13. projektas „Į sveikatos šalį“ (G. S. Žiužnienė, A. Ševčiukienė);
 14. Projektas „Paskraidykime kaip žvirbliukai“ (R. Vigelienė, R. Venslovienė);
 15. Projektas „Grynas oras – sveikata“ (L. Rušienė).

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:

 1. ,,Lietuvos „Purienos“ žiedas“ – partnerystės tinklas: Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“, Vilniaus lopšelis-darželis „Puriena“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena“, Panevėžio lopšelis-darželis „Puriena“, Šiaulių rajono Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena“.
 2. Švedijos Aukštojo mokslo Konsulatas (Swedish Council for Higher Education (UHR)
 3. Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija.

2019 METŲ VEIKLA
TIRIAMOSIOS VEIKLOS EDUKACINĖSE ERDVĖSE / APLINKOSE plačiau
PROGRAMOS, PROJEKTAI, PLANAI, PAGAL KURIUOS ORGANIZUOJAMA LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“
Programos:
1. Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ ikimokyklinio ugdymo programa ir Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa.
2. Į ugdymo procesą integruojamos programos:
– prevencinė programa „Zipio draugai“ priešmokyklinio ugdymo grupėje;
– prevencinė programa „Kimochi“ ikimokyklinio ugdymo grupėse;
– Lietuvos žaliųjų judėjimo (LŽJ) tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa (GMP);
– sveikatos stiprinimo programa  „Augu sveikas ir stiprus“ (SSM);
– dailės programa „Meninės improvizacijos“ ikimokyklinio / priešmokyklinio amžiaus vaikams.
Respublikiniai projektai:
1. ,,Mes rūšiuojam“;
2. ,,Darom 2019“;
3. Užkrečiamų ligų ir AIDS centro (ULAC) konkursas „Švarių rankų šokis 2019“.
Tarptautiniai projektai:
1. Nordplus Junior projektas „Iššūkiai šiuolaikinėje ikimokyklinėje įstaigoje“ (Latvija, Estija, Lietuva);
2. Projektas „Say hello to the World“;
3. eTwinning projektai.
Skip to content