Ugdymas

PROGRAMOS, PROJEKTAI, PLANAI, PAGAL KURIUOS ORGANIZUOJAMA LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ 2022 METŲ VEIKLA

Programos:

 1. Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa ir Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa.
 2. Į ugdymo procesą integruojamos programos:

– prevencinė programa „Zipio draugai“ priešmokyklinio ugdymo grupėse;

– prevencinė programa „Kimochi“ ikimokyklinio ugdymo grupėse;

– Lietuvos žaliųjų judėjimo (LŽJ) tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa (GMP).

Respublikiniai projektai:

 1. „Sveikata – raktas į sėkmingą ugdymą(si)“ (projektas Nr. SRF-SIĮ-2020-1-0051 bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas);
 2. „Mes rūšiuojam“;
 3. „Darom 2022“;
 4. „Kamštelių vajus“;
 5. Ekologinis konkursas „Žalioji palangė“.

 Tarptautiniai projektai:

 1. „Erasmus+“ KA2 projektas „Eco child“;
 2. „Erasmus+“ KA1 projektas „Ankstyvojo mąstymo mokykla – mokymasis mokyti kitaip“;
 3. „Erasmus+“ KA1 projektas „Tarpkultūrinis bendradarbiavimas – pažangesnė ikimokyklinė įstaiga ir geresnė ugdymo(si) kokybė“;
 4. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Kryptingas vaikų mokymosi mokytis kompetencijų ugdymas taikant „Mąstymo įpročių“ metodą“;
 1. e Twinning projektai „Aš saugau ir kuriu“, „Šok, grok ir dainuok“;
 2. Tarptautinis ekologinis – socialinis švietimo projektas „Aš – žaliasis agurkėlis“.

Grupių projektai:

 1. „Drugelių“ ir „Viščiukų“ grupės –„Rūšiuoju ir kuriu“;
 2. „Nykštukų“ grupė – „Švarinkime aplinką ir žaiskime“;
 3. „Bitučių“ grupė – „Dūzgės“;
 4. „Žvirbliukų“ grupė – „Draugaukime su raidėmis ir skaičiais interaktyvioje lentoje“.
 5. „Viščiukų“ grupė – „Kai sveikas maistas – nereikalingas ir vaistas“;
 6. ,,Boružiukų“ ir „Viščiukų“ grupės – „Sportuok, draugauk ir sveikas auk“;
 7. „Drugelių” grupė – „Mokomės atsipalaiduoti ir pasitikėti savimi“;
 8. „Voveriukų“ grupė – „Augu sveikas“;
 9. „Ąžuoliukų“ grupė – „Mažais žingsneliais sporto link“;
 10. „Bitučių“ grupė – „Augu sveikas kai…“;
 11. „Nykštukų” grupė – „Sportuosiu ir būsiu sveikas“;
 12. „Zuikučių“ grupė – „Sveikatos receptas“;
 13. „Pelėdžiukų“ grupė – „Mankšta – sveikata“;
 14. „Žvirbliukų“ grupė – „Sportuosi – būsi sveikas“.

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:

 1. „Lietuvos „Purienos“ žiedas“ – partnerystės tinklas: Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“, Vilniaus lopšelis-darželis „Puriena“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena“, Panevėžio lopšelis-darželis „Puriena“, Šiaulių rajono Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena“.
 2. Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija.

PROGRAMOS, PROJEKTAI, PLANAI, PAGAL KURIUOS ORGANIZUOJAMA LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ 2021 METŲ VEIKLA

Programos:

1. Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ ikimokyklinio ugdymo programa ir Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa.

2. Į ugdymo procesą integruojamos programos:

– prevencinė programa „Zipio draugai“ priešmokyklinio ugdymo grupėje;

– prevencinė programa „Kimochi“ ikimokyklinio ugdymo grupėse;

– Lietuvos žaliųjų judėjimo (LŽJ) tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa (GMP);

– sveikatos stiprinimo programa „Augu sveikas ir stiprus“ (SSM);

Respublikiniai projektai:

1. „Sveikata – raktas į sėkmingą ugdymą(si)“ (projektas Nr. SRF-SIĮ-2020-1-0051 bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas);

2. „Mes rūšiuojam“;

3. „Darom 2021“;

4. „Kamštelių vajus“;

5. Užkrečiamų ligų ir AIDS centro (ULAC) konkursas „Švarių rankų šokis“;

6. Ekologinis konkursas „Žalioji palangė“;

7. „Vaikų atradimai – gerosios patirties sklaida“;

8. „Oranžinio moliūgėlio kelionė“.

Tarptautiniai projektai:

 1. Erasmus+“ KA 2 projektas „Eco child“;
 2. Erasmus+“ KA1 projektas „Tarpkultūrinis bendradarbiavimas – pažangesnė ikimokyklinė įstaiga ir geresnė ugdymo(si) kokybė“;
 3. e Twinning projektai;
 4. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Kryptingas vaikų mokymosi mokytis kompetencijų ugdymas taikant „Mąstymo įpročių“ metodą“;

 1. Tarptautinis ekologinis – socialinis švietimo projektas „Aš – žaliasis agurkėlis“;

 2. Asociacijos „Gyvoji planeta“ kūrybinis – socialinis projektas „Širdies pasaka Tau“ (3 etapai).

 3. Erasmus+“ KA1 projektas „Ankstyvojo mąstymo mokykla – mokymasis mokyti kitaip“.

Grupių projektai:

 1. Boružiukų“ ir „Viščiukų“ grupė – „Sportuok, draugauk ir sveikas auk“;
 2. Nykštukų“ grupė – „Draugaujame su saulute“;
 3. Drugelių“ grupė – „Gamtos likimas – mūsų rankose“;
 4. Drugelių“ grupė – „Augu sveikas ir laimingas“;
 5. Voveriukų“ ir „Bitučių“ grupė – „Mokomės stiprinti sveikatą interaktyviai“;
 6. Ąžuoliukų“ grupė – „Jei judėsi netingėsi – sveiką kūną tu turėsi“;
 7. Bitučių“ grupė – „Sveikos akys“;
 8. Zuikučių“ grupė – „Augu sveikas kaip ridikas“;
 9. Voveriukų“ grupė – „Mano draugas šviesaforas“;
 10. Pelėdžiukų“ grupė – „Judam krutam visada”;
 11. Žvirbliukų“ grupė – „Žvirbliukų“ sportiniai žaidimai Gegučių parke“;
 12. Žvirbliukų“ grupė – „Didesnis fizinis aktyvumas-geresnė sveikata“.;
 13. Žvirbliukų“ grupė – „Žvirbliukų“ vabalėlių pasaulis“;
 14. Nykštukų“ grupė – „Kodėl vaikai netvarko žaislų?“.

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:

1. „Lietuvos „Purienos“ žiedas“ – partnerystės tinklas: Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“, Vilniaus lopšelis-darželis „Puriena“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena“, Panevėžio lopšelis-darželis „Puriena“, Šiaulių rajono Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena“.

2. Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija.


PROGRAMOS, PROJEKTAI, PLANAI, PAGAL KURIUOS ORGANIZUOJAMA LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ 2020 METŲ VEIKLA

 Programos:

Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ ikimokyklinio ugdymo programa ir Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa.

Į ugdymo procesą integruojamos programos:

– prevencinė programa „Zipio draugai“ priešmokyklinio ugdymo grupėje;

– prevencinė programa „Kimochi“ ikimokyklinio ugdymo grupėse;

– Lietuvos žaliųjų judėjimo (LŽJ) tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa (GMP);

– sveikatos stiprinimo programa  „Augu sveikas ir stiprus“ (SSM);

– dailės programa „Meninės improvizacijos“ ikimokyklinio / priešmokyklinio amžiaus vaikams. (Iki 2020-08-31)

-etnokultūros studija „Šuldu buldu“ (Nuo 2020-09-01)

Respublikiniai projektai:

 1. ,,Mes rūšiuojam“;
 2. ,,Darom 2020“;
 3. Užkrečiamų ligų ir AIDS centro (ULAC) konkursas „Švarių rankų šokis“.
 4. Kūrybinis – socialinis projektas „Žmogaus dovana žemei“ (3 etapai).
 5. Respublikinis ekologinis – socialinis švietimo projektas „Aš – žaliasis agurkėlis“;
 6. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektas „Sveikata visus metus 2020“.

Tarptautiniai projektai:

 1. „Erasmus+“ KA 2 projektas „Eco Child“;
 2. „Erasmus+“ KA1 projekte „Tarpkultūrinis bendradarbiavimas – pažangesnė ikimokyklinė įstaiga ir geresnė ugdymo(si) kokybė“;
 3. Nordplus Junior 2019/2020 projektas „Atraskime praeitį, įkvėpkime ateitį“;
 4. Projektas „Say hello to the World“;
 5. e Twinning projektai;
 6. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Kryptingas vaikų mokymosi mokytis kompetencijų ugdymas taikant „Mąstymo įpročių“ metodą“.

Grupiniai projektai: 

 1. Projektas „Oranžinio moliūgėlio kelionė“ (E. Rajunčienė, A. Mikolajūnienė, V. Jasenkaitė, M. Mockienė);
 2. Projektas „Bendruomenės diena „Žvirbliukų“ grupėje“ (R. Vigelienė);
 3. Projektas „Augu su knyga“ (A. Ševčiukienė);
 4. Projektas „Norime užaugti sveiki ir stiprūs“ (G. Strazdauskaitė);
 5. Projektas ,,Pažink Kėdainius“ (R. Činikienė);
 6. Projektas „Man gera ir smagu darželyje“ (M. Mockienė, A. Gailiūnienė);
 7. Tarpgrupinis projektas ,,Atidarysiu pasakų skrynią“ (V. Jasenkaitė, G. Žiužnienė);
 8. „Kalėdiniai skaitiniai“ (R. Vigelienė);
 9. Projektas „Sveiki ir stiprūs piršteliai – gražiems vaikų darbeliams“ (V. Budzilienė);
 10. Projektas „Ir maži ir dideli – visi nori būt sveiki“ (M. Mockienė, R. Dirmantienė);
 11. Projektas „Sveikuoliai voveriukai“ (R. Dirmantienė);
 12. Projektas „Sveikata mano lėkštėje“ (V. jasenkaitė, E. Rajunčienė);
 13. projektas „Į sveikatos šalį“ (G. S. Žiužnienė, A. Ševčiukienė);
 14. Projektas „Paskraidykime kaip žvirbliukai“ (R. Vigelienė, R. Venslovienė);
 15. Projektas „Grynas oras – sveikata“ (L. Rušienė).

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:

 1. ,,Lietuvos „Purienos“ žiedas“ – partnerystės tinklas: Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“, Vilniaus lopšelis-darželis „Puriena“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena“, Panevėžio lopšelis-darželis „Puriena“, Šiaulių rajono Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena“.
 2. Švedijos Aukštojo mokslo Konsulatas (Swedish Council for Higher Education (UHR)
 3. Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija.

2019 METŲ VEIKLA
TIRIAMOSIOS VEIKLOS EDUKACINĖSE ERDVĖSE / APLINKOSE plačiau
PROGRAMOS, PROJEKTAI, PLANAI, PAGAL KURIUOS ORGANIZUOJAMA LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“
Programos:
1. Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ ikimokyklinio ugdymo programa ir Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa.
2. Į ugdymo procesą integruojamos programos:
– prevencinė programa „Zipio draugai“ priešmokyklinio ugdymo grupėje;
– prevencinė programa „Kimochi“ ikimokyklinio ugdymo grupėse;
– Lietuvos žaliųjų judėjimo (LŽJ) tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa (GMP);
– sveikatos stiprinimo programa  „Augu sveikas ir stiprus“ (SSM);
– dailės programa „Meninės improvizacijos“ ikimokyklinio / priešmokyklinio amžiaus vaikams.
Respublikiniai projektai:
1. ,,Mes rūšiuojam“;
2. ,,Darom 2019“;
3. Užkrečiamų ligų ir AIDS centro (ULAC) konkursas „Švarių rankų šokis 2019“.
Tarptautiniai projektai:
1. Nordplus Junior projektas „Iššūkiai šiuolaikinėje ikimokyklinėje įstaigoje“ (Latvija, Estija, Lietuva);
2. Projektas „Say hello to the World“;
3. eTwinning projektai.
Skip to content