Logopedė

MĄSTYMO ŽEMĖLAPIŲ KŪRIMAS

2024 m. vasario mėn.  Klasifikacija – medžio žemėlapis. Foneminės klausos lavinimas: žodžių su nurodytu garsu radimas, garso vietos nustatymas žodyje.

 

2024 m. vasario mėn. Seka – sekos žemėlapis.  Integruotas projektas „Voveriukų“ gr. „Augu, žaidžiu, kalbu“  Tema: „ Pirštais pirštais bar bar bar “.

 

2024 m. vasario mėn. Apibūdinimas – burbulo žemėlapis. Tema:  respublikinė ikimokyklinių įstaigų logopedų ir/ar specialiųjų pedagogų, vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, mokymo priemonių kūrimo projektas „K – T ištark mus aiškiai“, skirtas Europos logopedų dienai paminėti.

2024 m. vasario mėn. Visumos išskaidymas į dalis – skliaustelio žemėlapis, klasifikacija – medžio žemėlapis, analogijų įžvelgimas – tilto žemėlapis. Tema: „Lietuva“.

2024 m. sausio mėn. Visumos išskaidymas į dalis – skliaustelio žemėlapis ir panašumų ir skirtumų paieška – dvigubo burbulo žemėlapis. Tema: „Transporto priemonės“.

 

2024 m. sausio mėn. Mąstymo raktas „Abėcelė“ . Tema: „Transporto priemonės“.

 

2024 m. sausio mėn. Seka – nuoseklus žemėlapis ir klasifikacija – medžio žemėlapis. Tema: „Metų ratas“.

2023 m. gruodžio mėn. Balta,  juoda ir raudona De Bono kepurės. Apibūdinimas – burbulo žemėlapis. Tema: „Pasakų namelis“.

2023 m. lapkričio mėn. Balta, geltona ir juoda De Bono kepurės. Analogijų įžvelgimas – tilto žemėlapis. Tema: „Profesijos“.

2023 m. spalio mėn. Disleksijos savaitei paminėti, dalyvauta respublikiniame projekte „Šokančios raidės“. Projektinės veiklos metu panaudotos juoda, geltona, raudona ir mėlyna De Bono mąstymo kepurės. Trumpalaikio integruoto projekto „Išdykaujantys garsiukai“ veiklų metu naudotos balta, geltona ir juoda De Bono mąstymo kepurės, sudaryti apibrėžimas kontekste – apskritimo, panašumų ir skirtumų paieška – dvigubo burbulo ir klasifikacija – medžio ir seka – nuoseklus žemėlapiai.

2023 m. rugsėjo mėn. Visumos išskaidymas į dalis – skliaustelio žemėlapis. Tema: „Namuose šilta, gera ir jauku“.

2023 m. gegužės mėn. Mąstymo raktai „Kas, jeigu?“, apibūdinimas – burbulo žemėlapis, priežastis-pasekmė – keletas nuoseklių žemėlapių. Tema: „Mano šeima“.

2023 m. balandžio mėn. Mąstymo raktai AbėcėlėPanašumai ir panašumų ir skirtumų paieška – dvigubo burbulo žemėlapis. Tema: „Naminiai gyvuliai. Naminiai paukščiai“

2023 m. balandžio mėn. Mąstymo raktas Abėcėlė ir žalia (kūrybiškumas) Balta de Bono kepurė. Tema: „Figūros ir spalvos“

2023 m. kovo mėn. Balta de Bono kepurė, seka – sekos žemėlapis, panašumų ir skirtumų paieška – dvigubo burbulo žemėlapis . Tema: „Auga daigelis – auga medelis“ .

2023 m. vasario mėn. Balta de Bono kepurė, priežastis-pasekmė – keletas nuoseklių žemėlapių, klasifikacija – medžio žemėlapis . Tema: „Kritulių įvairovė“ .

2023 m. vasario mėn. Balta de Bono kepurė, priežastis-pasekmė – keletas nuoseklių žemėlapių, seka – nuoseklus žemėlapis . Temos: „Lietuva ir „Duonos kelias .

2023 m. sausio mėn. Balta de Bono kepurė, klasifikacija – medžio žemėlapis, priežastis-pasekmė – keletas nuoseklių žemėlapių, mąstymo raktai „Paveikslas“ ir „Panašumai“ . Tema: „Keliauju po pasaulį.

2023 m. sausio mėn. Balta de Bono kepurė, klasifikacija – medžio žemėlapis. Tema: „ Pradedam naują metų ratą… .

2022 m. gruodžio mėn. Balta de Bono kepurė, mąstymo raktai: „Paveikslas“, „Panaudojimo būdai“ ir priežasties-pasekmės nustatymas – priežasties-pasekmės žemėlapis tema „ Žiemužė jau į langą pasibeldė. Laukiam krintančių snaigių“.
Juoda, geltona ir raudona de Bono kepurės tema „Žiemos linksmybės “.

2022 m. lapkričio mėn. Balta de Bono kepurė, mąstymo raktas  Kas, jeigu?   ir analogijų įžvelgimas – tilto žemėlapis. Tema: „Profesijos“.

2022 m. lapkričio mėn. Balta de Bono kepurė ir klasifikacija – medžio žemėlapis. Tema: „Mūsų mylima planeta“.

2022 m. spalio mėn. Panašumų ir skirtumų paieška – dvigubo burbulo žemėlapis ir mąstymo raktai: „Panašumai“, „Kas, jeigu?“,  „Paveikslas“. Tema: Miško žvėreliai.

2022 m. spalio mėn. Visumos išskaidymas į dalis – skliaustelio žemėlapis ir klasifikacija – medžio žemėlapis. Tema: „Mano kūnas (kūno dalys). Vaisiai ir daržovės – skanu ir sveika“.

2022 m. rugsėjo mėn. Visumos išskaidymas į dalis – skliaustelio žemėlapis ir analogijų įžvelgimas – tilto žemėlapis. Tema: „Namuose šilta, gera ir jauku“.

2022 m. gegužės mėn. Klasifikacija – medžio žemėlapis, balta de Bono kepurė. Tema. „Naminių gyvūnų šeimos“.

2022 m. balandžio mėn. Klasifikacija – medžio žemėlapis, balta de Bono kepurė. Tema. „Figūros ir spalvos. Daiktų formos“.

2022 m. kovo mėn. Panašumų ir skirtumų paieška – dvigubo burbulo žemėlapis, balta de Bono kepurė, panašumų raktas. Tema. „Auga daigelis – auga medelis“.

2022 m. kovo mėn. Priežastis-pasekmė – keletas nuoseklių žemėlapių, balta de Bono kepurė. Tema. „Saulė budina gamtą“.

2022 m. vasario mėn. Klasifikacija – medžio žemėlapis, balta de Bono kepurė. Tema. „Kritulių įvairovė“.

2022 m. sausio mėn. Klasifikacija – medžio žemėlapis, balta ir raudona de Bono kepurės, bendrumo ir prognozių raktai. Tema. „Keliauju po pasaulį“.

2022 m. sausio mėn. Seka – nuoseklus žemėlapis, balta ir raudona de Bono kepurės, paveikslėlio raktas. Tema. „Pradedam naują metų ratą…“.

2021 m. gruodžio mėn. Priežastis-pasekmė – keletas nuoseklių žemėlapių. Tema. „ Žiemužė jau į langą pasibeldė. Laukiam krintančių snaigių“.

2021 m. lapkričio mėn. Tilto žemėlapis – analogijų įžvelgimas. Tema:  „Profesijos.


2021 m. lapkričio mėn. Klasifikacija – medžio žemėlapis. Tema: „Miško gyventojai“. Vyresnioji logopedė Monika Unikaitė.

2021 m. spalio mėn. Klasifikacija – medžio žemėlapis. Tema: Vaisiai ir daržovės – skanu ir sveika“. Vyresnioji logopedė Monika Unikaitė.

2021 m. spalio mėn. Visumos išskaidymas į dalis – skliaustelio žemėlapis. Tema: Mano kūnas (kūno dalys)“. Vyresnioji logopedė Monika Unikaitė.


2021 m. rugsėjo mėn. Klasifikacija – medžio žemėlapis. Tema: „Namuose šilta, gera ir jauku. Vyresnioji logopedė Monika Unikaitė.


2021 m. birželio mėn. Seka – nuoseklus žemėlapis. Tema. „Gėlytės“. Vyresnioji logopedė Monika Unikaitė.

2021 m. birželio mėn. Priežastis-pasekmė – keletas nuoseklių žemėlapių. Tema. „Vasara“.  Vyresnioji logopedė Monika Unikaitė.

2021 m. gegužės mėn. Apibrėžimas kontekste – apskritimo žemėlapis. Tema: „Garsas / raidė žodyje“. Monika Unikaitė, vyresnioji logopedė.

2021 m. gegužės mėn. Apibrėžimas kontekste – apskritimo žemėlapis. Tema: „Mano šeima“. Monika Unikaitė, vyresnioji logopedė.

2021 m. balandžio mėn. Klasifikacija – medžio žemėlapis, panaudojant informacijos ir mąstymo De Bono kepures. Tema: „Figūros ir spalvos“. Monika Unikaitė, vyresnioji logopedė.

2021 m. balandžio mėn. Priežastis-pasekmė – keletas nuoseklių žemėlapių, panaudojant informacijos ir emocijų De Bono kepures. Tema: „Pavasaris“. Monika Unikaitė, vyresnioji logopedė.

2021 m. vasario mėn. Medžio žemėlapis – klasifikacija. Tema:  „Krituliai“. Vyresnioji logopedė Monika Unikaitė.

2021 m. vasario mėn. Keletas nuoseklių žemėlapių – priežastis-pasekmė. Tema:  „Lietuva“. Vyresnioji logopedė Monika Unikaitė.

2021 m. sausio mėn. Tilto žemėlapis – analogijų įžvelgimas. Tema:  „Namuose – šilta, gera ir jauku“. Vyresnioji logopedė Monika Unikaitė.

2021 m. sausio mėn. Visumos išskaidymas į dalis – skliaustelio žemėlapis. Tema: „Namuose – šilta, gera ir jauku“. Vyresnioji logopedė Monika Unikaitė.

2020 m. gruodžio mėn. Seka – Nuoseklus žemėlapis. Tema. „Žiemos linksmybės“. Vyresnioji logopedė Monika Unikaitė.

2020 m. gruodžio mėn. Priežastis-pasekmė – keletas nuoseklių žemėlapių. Tema. „Žiemužė jau į langą pasibeldė“.  Vyresnioji logopedė Monika Unikaitė.

2020 m. lapkričio mėn. Tilto žemėlapis – analogijų įžvelgimas. Tema:  „Profesijos“. Vyresnioji logopedė Monika Unikaitė.

2020 m. lapkričio mėn. Medžio žemėlapis – klasifikacija. Tema: Foneminės klausos lavinimas. Vyresnioji logopedė Monika Unikaitė.

 

2020 m. spalio mėn. Dvigubo burbulo žemėlapis. Tema: „Miško žvėreliai“. Vyresnioji logopedė Monika Unikaitė.

 

2020 m. spalio mėn. Dvigubo burbulo žemėlapis. Tema: „Šaltas, šlapias rudenėlis. Paukščiai jau išskrido…“. Vyresnioji logopedė Monika Unikaitė.

 

2020 m. spalio mėn. Medžio žemėlapis – klasifikacija. Tema: „Sodas. Daržas“. Vyresnioji logopedė Monika Unikaitė.


2020 m. spalio mėn. Skliaustelio žemėlapis. Tema: „Mano kūnas (kūno dalys)“. Vyresnioji logopedė Monika Unikaitė.


2020 m. rugsėjo mėn. Priežasties-pasekmės žemėlapis – priežasties-pasekmės nustatymas. Tema: „Rudenėlis atkeliavo“. Vyresnioji logopedė Monika Unikaitė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content