„Erasmus KA1“


Birželio 10 d. Kėdainių lopšelio-darželio bendruomenė dalyvavo edukaciniame sklaidos renginyje apie kultūrinę įvairovę ir tarpkultūrinį bendradarbiavimą. Renginio metu dalyviai išgirdo ir patys įsitraukė į tarpkultūrinio aspekto pasakojimą apie įvairių kultūrų panašumus ir skirtumus lyginant juos su lietuvių kultūra, papročiais, šventėmis ir kasdienybe. Svarbiu renginio akcentu tapo gerosios patirties pasidalinimas iš „Erasmus+“ KA1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projekto Nr. 2019-1-LT01-KA101-060287 „Tarpkultūrinis bendradarbiavimas – pažangesnė ikimokyklinė įstaiga ir geresnė ugdymo(si) kokybė“ vizitų. Projekte dalyvavę mokytojai džiaugėsi įgytomis žiniomis, patirtimi, patobulintomis tiek bendrosiomis, tiek profesinėmis kompetencijomis. Visi vienbalsiai užtikrino, kad dalyvavimas tokiuose tarptautiniuose projektuose yra neįkainuojamas, suteikia visapusiško tobulėjimo ir pasitikėjimo savimi. Visa „Purienos“ bendruomenė su nekantrumu laukia naujų galimybių dalyvauti tarptautinėje veikloje.

Projektų vadovė Asta Pukienė


Darbo stebėjimo vizitas Daugpilio ikimokyklinėje įstaigoje

Birželio 2–3 dienomis Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ projektų vadovė Asta Pukienė ir mokytoja Evelina Rajunčienė dalyvauja darbo stebėjimo vizite Daugpilio ikimokyklinėje įstaigoje Nr. 13 pagal Erasmus+ 2019-1-LT01-KA101-060287 „Tarpkultūrinis bendradarbiavimas – pažangesnė ikimokyklinė įstaiga ir geresnė ugdymo(si) kokybė“. Vizito metu, projekto dalyvės susipažino su šalies ir įstaigos ugdymo programa, kryptimis ir prioritetais, taikomais metodais, stebėjo veiklas su vaikais. Šiuo metu įstaigoje lankosi svečiai iš penkių užsienio šalių, tad intensyviai dalijamasi patirtimi, daug bendraujama ir bendradarbiaujama. Visos veiklos vyksta tarpkultūriniu lygmeniu kaip ir numatyta projekto tiksluose.

Projektų vadovė Asta Pukienė


Gerosios patirties sklaida „Purienos“ pedagogams iš tarptautinių mokymų Kretoje

Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ mokytojos metodininkės Evelina Rajunčienė ir Greta Stundžienė gegužės 1–7 dienomis dalyvavo tarptautiniuose mokymuose Kretoje „Edward de Bono’s six thinking hats“ (6 Edvardo de Bono mąstymo kepurės) pagal Erasmus+ KA1 projektą „Ankstyvojo mąstymo mokykla – mokymasis mokyti kitaip“. Įspūdžiais ir įgyta patirtimi iš tarptautinių mokymų pedagogės pasidalino su bendruomenės pedagogais. Diskutuota apie 6 Edvardo de Bono mąstymo kepurių panaudojimą, priešingo veiksmo sampratą, problemų sprendimo įvairiapusiškumą, minčių sukoncentravimą čia ir dabar.

Evelina Rajunčienė, mokytoja metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.


Mokymai  Kretoje

Paskutiniąją tarptautinių mokymų dieną kalbėjome apie sąvokos „SMART“ (protingas) žodžio reikšmę. Kiekviena šio žodžio raidė padeda įsivertinti ar išsikeltas tikslas bet kokioje situacijoje gali būti pasiektas ir įgyvendintas. Taip pat bandėme įsivertinti kaip problemų sprendimo metu gali elgtis žmonės: ieškoti bendro sprendimo, derėtis, nepritarti vieni kitiems, tylėti ar iš vis nutraukti pokalbį, diskutavome kaip šiose įvairiose situacijose galime jaustis. Bei aptarėme gyliau ką reiškia mąstymas apie savo mąstymą (mėlyna de Bono kepurė). Mokymus vainikavo sertifikatų įteikimas. Džiaugiamės, kad turėjome galimybę pagilinti savo turimas žinias apie de Bono kepures ir jas simbolizuojančius mąstymo procesus.

Mokytojos metodininkės, dirbančios pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė ir Evelina Rajunčienė


Ketvirtąją tarptautinių mokymų Kretoje „Edward de Bono’s six thinking hats“ (6 Edvardo de Bono mąstymo kepurės) pagal Erasmus+ KA1 projektą „Ankstyvojo mąstymo mokykla – mokymasis mokyti kitaip“ dieną apsilankėme darželyje  „Kindergarten school of Agies Paraskies“. Šiuo metu įstaiga kuriasi naujose patalpose, nes ankstesnis pastatas nukentėjo nuo žemės drebėjimo. Įstaigos direktorė Aspasia Vasilaki supažindino su ugdomąja programa, vykdomais projektais ir taikomomis veiklomis, kuriose aktyviai dalyvauja ne tik vaikai, bet tėveliai“.

Evelina Rajunčienė,  mokytoja metodininkė dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.


Trečiąją mokymų dieną daug dėmesio skyrėme negatyvumui (juoda de Bono kepurė). Diskutavome, kad kartais mūsų vertinimas ir tam tikri nusistatymai gali būti klaidingi. Kai vertiname kažką negatyviai turėtume labai gerai įsivertinti ar visa situacija yra realistinė ar vis gi ne. Taip pat daug dėmesio skyrėme ir problemų sprendimų strategijoms. Išsiaiškinome visą metodiką kaip turėtume atrasti geriausią sprendimą įveikiant konkrečią problemą. O vakare turėjome ypatingą tradicinę graikų vakarienę, kuri paliko didelį įspūdį įvairių patiekalų gausa.

Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė


Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ mokytojos Evelina Rajunčienė ir Greta Stundžienė dalyvauja tarptautiniuose mokymuose Kretoje „Edward de Bono’s six thinking hats“ (6 Edvardo de Bono mąstymo kepurės) pagal Erasmus+ KA1 projektą „Ankstyvojo mąstymo mokykla – mokymasis mokyti kitaip“. Antrąją mokymų dieną analizuotos Edvardo de Bono balta ir raudona mąstymo kepurės. Diskutuota apie turimos informacijos pateikimą ir emocijų bei jausmų išraišką. Mokymus veda lektorė Maria Smargiannaki“.

Evelina Rajunčienė, mokytoja metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą


Gegužės 2 d. prasidėjo tarptautiniai mokymai  Kretoje „Edward de Bono’s six thinking hats“ (6 Edvardo de Bono mąstymo kepurės) pagal Erasmus+ KA1 projektą „Ankstyvojo mąstymo mokykla – mokymasis mokyti kitaip“. Pirmąją mokymų dieną pristatėme savo ugdymo įstaigą kitiems kursų dalyviams, kurie atvyko iš Portugalijos, Švedijos, Suomijos, Čekijos ir Vokietijos. Taip pat susipažinimui ėmėme vieni iš kitų interviu, kas padėjo kiekvieną mokytoją pažinti iš arčiau. Po mokymų turėjome ekskursiją po Herakliono miestą.

Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė


Pedagogai – Slovėnijoje

Ketvirtoji projekto „Tarpkultūrinis bendradarbiavimas – pažangesnė ikimokyklinė įstaiga ir geresnė ugdymosi kokybė“ diena prasidėjo gana anksti. Vyko pokalbiai, diskusijos ir pažymėjimų įteikimas, kurie apvainikavo savaitės darbus. Padėkojome darželio šeimininkams už nuoširdų priėmimą ir atsisveikinome. Po to laukė kelionė į įspūdingą Slovėnijos sostinę, Liublianą. Šis miestas vidurio Slovėnijoje, prie Liublianicos upės. Jis yra svarbiame rytų ir vakarų prekybos kelyje; netoliese yra Triesto miestas. Tai svarbus tarpinis punktas tarp vidurio Europos ir Adrijos jūros. Gerai išvystytas turizmas. Mieste yra gražių panoramų, istorijos ir architektūros paminklų. Dėl gausios XX a. pirmosios pusės architektūros sukurtos žymaus slovėnų architekto Jože Plečnik, 2021 m. Liubliana buvo UNESCO pripažinta kaip pasaulio paveldo objektas.

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Rita Vigelienė

2022-04-23


Trečia vizito Slovėnijoje diena. Lankėmės Jesenica miesto darželiuose „Vrtec Jesenice“, kurių simbolis yra obuolys, o obuolio sėklytės – atskiri Jesenisa miesto darželiai. Pirmame aplankytame darželyje vaikai giedojo Slovėnijos himną, dainavo, žaidė. Jiems tai buvo įprasta diena, o mums –  įdomus susipažinimas su kitų tautų tradicijomis. Antrame aplankytame darželyje domėjomės  pedagoginio darbo specifika, kaip ugdomi specialiųjų poreikių vaikai. Trečiame darželyje dainavome lietuviškai, vaikus sužavėjo paprasta lietuviška dainelė imituojama judesiais: „Du gaideliai“. Gražu ir gera buvo stebėti, kaip bendrauja skirtingų tautų ir kultūrų vaikai.

Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Renata Dirmantienė


Balandžio 20 dieną miesto Jesenica, „Julka Pibernik“ darželyje aplankėme tris grupes. Stebėjome ugdymo procesą. Labai apsidžiaugėme, kai vaikai  pasisveikino lietuvių kalba ir suskaičiavo iki 10 lietuviškai. Jie buvo supažindinti  su Lietuvos vėliava, išvardino visas spalvas, jas įvardino lietuviškai. Po to, kartu su vaikais, keliavome į miesto muzikos mokyklą žiūrėti muzikinės pasakos. Po pietų aplankėme kurortinį miestą  Blad, kuriame grožėjomės nuostabiu ežeru ir apylinkėmis. Lipome į aukštą kalną aplankyti Pilyje esančio muziejaus. Jis buvo įkurtas 1004 metais. Vakarop keliavome į ekologinį galvijų ūkį. Klausėmės pasakojimo apie itin aukštos kokybės pieną ir degustavome produktus.

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Rita Vigelienė


Pirmąją šio projekto dieną lankėmės Slovėnjjos mieste Jasenice darželio „Vrtec Jesenice“ padalinyje „Julka Pibernik“. Susipažinome su šio darželio darbuotojais, pristatėme savo šalį Lietuvą, Kėdainių kraštą ir mūsų lopšelį-darželį „Puriena“. Sužinojome, kad šio darželio grupes lanko įvairių tautybių: slovėnų, serbų, kroatų, bulgarų, kiniečių, makedoniečių, ukrainiečių vaikai, taip pat vaikai skirtingų religijų: katalikai, musulmonai, ortodoksai. Stebėjome edukacinę-praktinę veiklą: „Pelytės kepyklėlė“, kurios metu vaikai ir mes kartu su jais kepėme duoną.  Po pietų lankėmės slidinėjimo centre (muziejuje) „Palanica“.

Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Renata Dirmantienė

2022-04-20


„Ankstyvojo mąstymo mokykla – mokymasis mokyti kitaip“

Ketvirtoji diena prasidėjo kartu su šių mokymų koordinatore Petra, kuri kartu su mumis diskutavo apie vaikų ir tėvų pasirengimą pradėti lankyti ugdymo įstaigą. Dalinomės užsienio šalių patirtimi, kaip bendradarbiaujame su vaikų tėvais bei kaip mokytojai dalinasi vaikų pasiekimais ar patiriamais sunkumais. Ryšys tarp vaikų, tėvų ir mokytojų yra labai svarbus, tik taip galime visi kartu pasiekti puikių rezultatų. Galiausiai antrąją mokymų dalį praleidome viename iš  La Lagunos parkų, kuriame atlikome kelis praktinius užsiėmimus, siekiant perprasti komandinio darbo svarbą, vienas kito supratimą. Kūrėme bendrą piešinį siekdami rasti harmoniją tarpusavyje. Įsitikinome dar kartą, jog veiklos lauko aplinkoje suteikia tikrai daug gerų ir teigiamų emocijų.

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė


Antra ir trečia mokymo kursų dienos buvo skirtos ryšiui tarp gamtos ir vaikų ugdymo, supažindinti ir suprasti Valforfo pedagogikos elementus. Visa informacija perteikta buvo neįprastoje aplinkoje: Anagos parke, kopiant į kalnus, šlapiais šlaitais bei leidžiantis atgal, stebint nuostabius vaizdus. Trečiadienį vykome į Santa Kruzo miestą ir Sanabria Garcia parke kartu su dėstytoja Orotava (profesionalia šokių mokytoja) aktyviai vykdėme edukacines veiklas naudojant kūną. Holistiniam ugdymui nėra ribų, reikia išnaudoti visas galimybes… to mokyti vaikus ir su jais aktyviai veikti kartu.

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė

2021-08-12


„Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektas „Ankstyvojo mąstymo mokykla – mokymasis mokyti kitaip“ jau prasidėjo nuo pirmadienio Ispanijoje, kur nagrinėjama „Holistinio požiūrio į ankstyvąjį ugdymą“ tema. Susirinko pedagogai iš Lenkijos, Vengrijos, Rumunijos, Čekijos ir Lietuvos. Tiesa, mūsų nedaug, bet kartu studijuoti mažoje grupėje yra lengviau. Išklausytas rimtas įvadas į holistinį švietimą, jo suvokimą, komandų formavimą bei neverbalinę komunikaciją.

Direktorė Birutė Naruševičienė

2021-08-11


„Purienos“ pedagogai Ispanijoje

Beveik po pusantrų metų vėl pratęstas ,,Erasmus+ mobilumo projektas ,,Tarpkultūrinis bendradarbiavimas – pažangesnė ikimokyklinė įstaiga ir geresnė ugdymo(si) kokybė” kvalifikacijos tobulinimo kursuose Ispanijoje. Šiais metais taip pat vyko dvi mokytojos, kurios jau pirmą dieną buvo įtrauktos į aktyvią projektinę veiklą.  Trečią dieną „Esmovia“ centre analizavome kas yra empatija. Tai gebėjimas patirti ir suprasti kito žmogaus mintis, jausmus bei būklę jų pačių akimis. Empatijos dėka mes nieko neverčiami elgiamės gailestingiau. Tai bandėme aptarti, kalbėdami apie įvairias šalis. Ketvirtą dieną „Esmovia“ mokymų centre toliau analizavome žmogaus pažinimą per emocijas. Kūrėme savo emocijų ratus, kuriuos spalvinome įvairiomis spalvomis –  priklausomai kaip jautiesi šią dieną. Bandėme atspėti kito žmogaus emociją, kai naudojama tik kūno kalba. Kūrėme „Esmovia“ reklaminį plakatą. Aplankėme įžymųjį Valensijos delfinariumą. Štai ir baigėsi mūsų projektas, kuriame dalyvavome. Septyni Italijos pedagogai ir dvi pedagogės iš Lietuvos gavome sertifikatus „Tarptautinis bendradarbiavimas yra žingsnis pažangesnio ikimokyklinio ugdymo ir geresnio išsilavinimo link“. Trumpai aptarę mūsų nuveiktus darbus, vykome į ekologišką ūkį, kur patys gaminome nacionalinį ispanų valgį – paeliją. Prie vaišių stalo dalijomės įspūdžiais, kuriuos patyrėme saulėtoje Ispanijoje.

Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė ir Gražina Žiužnienė

2021-07-08

Švietimo naujienos

Kėdanių mugė

Rikos aikštė


PROJEKTAS „Tarpkultūrinis bendradarbiavimas – pažangesnė ikimokyklinė įstaiga ir geresnė ugdymo(si) kokybė“

Paskutinę dieną Valensijoje praleidome išvykoje, siekiant aplankyti vieną iš Valensijos mokyklų, susipažįstant su jų mokymo sistema, aplinka, taikomais metodais. Sugrįžę į „Esmovia“ mokymų centrą, visiems mokymų dalyviams buvo išdalinti pažymėjimai, o paskutinę dieną vainikavo kelionė į vietinį ūkį, siekiant išmokti pasigaminti ispanų tradicinį patiekalą „Paella“.

2019-11-16


Ketvirtąją dieną „Esmovia“ mokymų centre daugiausia dėmesio skyrėme individualiam darbui. Mokėmės įvertinti savo galimybes, siekiant naujų tikslų ateityje. Tam pasiekti, išbandėme dar vieną inovatyvų būdą – Mandalą. Kuomet iš skirtingų iškarpų žurnaluose bandėme pavaizduoti savo ateities viziją, kokie mes norime būti savo profesinėje srityje ar asmeniniame gyvenime. Taip pat turėjome paskutinę dieną kartu su mūsų šaunia studijų lektore Kelsie, kuri mus uždegė savo energija ir pozityvumu. Tai ką mes patyrėme jos mokymų metu, yra neįkainuojama, ir kaip ji pasakytų labai „Powerful“ (galinga).

2019-11-15


Trečioji diena „Esmovia“ centre. Kalbėjome apie projektines veiklas savo ugdymo įstaigose. Kaip svarbu į savo ugdymo procesą įtraukti naujus būdus ir inovacijas, kurie paskatina kiekvieną įsitraukti į bendrą veiklą, būti komandos nariu ir aktyviai bendradarbiauti tarpusavyje.

2019-11-14


Antrąją mokymų dieną „Esmovia“ centre kalbėjome apie „Design thinking“, kitaip sakant tokio mąstymo rūšį, kuomet sprendžiant įvairias problemas savo darbo aplinkoje mes ieškome visiškai naujų sprendimo būdų pajungiant visą savo kūrybiškumą. Bei aplankėme vieną iš žymesnių Valencijos objektų – „Okeanijos centrą“.

Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Greta Strazdauskaitė

2019-11-13


Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ pedagogės 2019 m. lapkričio 10–16 dienomis dalyvauja „Erasmus+ mobilumo projekto „Tarpkultūrinis bendradarbiavimas – pažangesnė ikimokyklinė įstaiga ir geresnė ugdymo(si) kokybė“ kvalifikacijos tobulinimo kursuose Ispanijoje.

Skip to content