Apie mus

Filosofija
Dėmesio centre – laimingas ir laisvas vaikas.

Vizija
Vaikų ugdymo įstaiga, kurios nuolat besimokantys bendruomenės nariai, kūrybiškai, išradingai generuodami ir įgyvendindami idėjas, užtikrina nuolatinę įstaigos kaitą, siekia ne tik sukurti sveiką, saugią ir aktyvinančią aplinką, bet ir efektyviai laiduoti kokybišką vaikų ugdymą(si), taikant bendradarbiavimo su tėvais, inovatyvių ugdymo būdų ir metodų modelį.

Misija
Aktyviai bendradarbiaujant su šeima, kurti stiprią bendruomenę, teikiančią kokybiškas ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo paslaugas, formuojančią sveikos gyvensenos ir gamtosaugines vertybines, pilietiškumo nuostatas, saugančią ir puoselėjančią psichinę, fizinę ir dvasinę vaikų sveikatą.

Tikslas
Kurti ir užtikrinti šiuolaikišką, kokybišką, saugią ir aktyvinančią lopšelio-darželio „Puriena“ ugdymo(si) aplinką, atsižvelgiant į skirtingus vaikų poreikius bei šeimos lūkesčius.

Prioritetinės veiklos kryptys:
Sąlygų, užtikrinančių kokybišką emocinę ir fizinę vaikų sveikatą, gerinimas.
Kokybiškos gamtosauginių vertybių diegimo ir puoselėjimo sistemos įstaigos bendruomenėje sukūrimas.
Aktyvios, pilietiškos, besimokančios bendruomenės, užtikrinančios kokybišką ikimokyklinio / priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, kūrimas.

Skip to content