Apie mus

Filosofija

Dėmesio centre – laimingas, laisvas ir kūrybingas vaikas.

Vizija

             Šiuolaikiška, nuolat besimokanti, atvira kaitai ikimokyklinė įstaiga, kurianti inovatyvų ugdymo turinį ir aplinkas, telkianti bendruomenę vaiko gerovės užtikrinimui.

 Misija

  Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, užtikrinančias gerą vaiko savijautą bei aktyvų dalyvavimą ugdymosi procese. Puoselėti kiekvieno vaiko individualios gebėjimus ir kompetencijas, motyvuoti ir padėti pasirengti sėkmingam mokymuisi mokykloje. 

Prioritetinės veiklos kryptys:

Teikiamų paslaugų kokybė ir prieinamumas.

Saugi, šiuolaikiškus ugdymo(si) reikalavimus atliepianti aplinka.

 

Skip to content