Parama

Nuoširdžiai dėkojame Jums visiems už suteiktą finansinę GPM paramą.

 Labai tikimės Jūsų paramos ir šiais metais, kurios dėka mes galėsime gerinti ugdytinių ugdymo(si) sąlygas ir kurti jaukesnę ir patrauklesnę aplinką.

Prašome 1,2 procento GPM skirti lopšeliui-darželiui ,,PURIENA“.

 Dėkojame, kad esate kartu…

Kaip skirti 1,2% Kėdainių lopšeliui-darželiui ,,PURIENA“

Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS).

Pasirinkite formą pildymui FR0512 v 5.

Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms už 2022 metus

Ar duomenys teisingi?

Taip, teisingi

Gavėjo paieška

Įveskite gavėjo identifikacinį numerį (kodą) ar pavadinimą

291018490 Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“

Tęsti

Užpildykite prašymo duomenis

  • Gavėjas:  Kėdainių lopšelis-darželis “Puriena” 
  • Juridinio asmens kodas: 291018490
  • Gavėjas nuo: 2004-11-24
  • Gavėjo tipas: Paramos gavėjas
  • Mokesčio dalies paskirtis – Kėdainių lopšelis-darželis ,,PURIENA“
  • Mokesčio dalies dydis (procentais)* – 1,2
  • Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio 2022

Ar duomenys teisingi?

Taip, teisingi

Ar norite formuoti prašymą?

Formuoti prašymą

Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms už 2021 metus

Pateikti

Skip to content