Taryba

Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ tarybos sudėtis:

Pirmininkė – Roma Činikenė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Sekretorė – Žoirana Kudrevičienė, raštvedė
Nariai:

Renata Dirmantienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Evelina Rajunčienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Reda Boiko, vyriausioji buhalterė

Lina Grigarienė, sandėlininkė

Simona Šopaitė, tėvų atstovė („Drugelių“ gr.)
Agnė Varkulienė, tėvų atstovė („Nykštukų“ gr.)
Miglė Mačiulskienė, tėvų atstovė („Viščiukų“ gr.)

 

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą