Pedagogai

2023–2024 mokslo metai


Pedagogai:
1. Monika Unikaitė Vyresnioji logopedė
2. Rima Juknevičienė Logopedė metodininkė
3. Gintarė Brazinskienė Meninio ugdymo (muzika) mokytoja
4. Rita Myšauskienė Meninio ugdymo (šokis) mokytoja
5. Lina Rušienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
6. Evelina Rajunčienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programą
7. Gražina Stanislava Žiužnienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
8. Vilma Jasenkaitė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
9. Marytė Mockienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
10. Rita Vigelienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
11. Roma Činikienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
12. Violeta Budzilienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
13. Nijolė Satkauskienė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
14. Renata Dirmantienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
15. Aldona Mikolajūnienė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
16. Renata Venslovienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programą
17. Laima Miniotienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
18. Asta Mažuolienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
19. Jūratė Baliutienė Psichologė

 

Skip to content