Mąstymo kultūros ugdymo mokykla

 

              

 

 

„Mąstymo mokyklos“ išorės vertinimo ataskaita


„Mąstymo mokyklos“ komanda

L. e. p. direktorės pavaduotoja ugdymui Greta Stundžienė, mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą: Renata Dirmantienė, Gražina Stanislava Žiužnienė, Roma Činikienė, Evelina Rajunčienė ir logopedė Monika Unikaitė


 

Ąžuoliukai  Pelėdžiukai  
Bitutės  Voveriukai  
Žvirbliukai   Zuikučiai  
Boružiukai   Nykštukai  
Viščiukai   Drugeliai  

Logopedė
Meninio ugdymo (muzika) mokytoja

 

„KRYPTINGAS VAIKŲ MOKYMOSI MOKYTIS KOMPETENCIJŲ UGDYMAS TAIKANT „MĄSTYMO ĮPROČIŲ“ METODĄ“

Žiūrėti ČIA

 


Dalinomės patirtimi

Stiprindami Mąstymo mokyklų tinklą lankėmės ir dalinomės patirtimi diskusijoje „Kuriame mąstymo mokyklą“ bei pasirašėme bendradarbiavimo sutartį su Trakų lopšeliu-darželiu „Obelėlė“.

 


Paskaita „Mąstymo žemėlapiai vaikų ugdymo(si) procese“

Kovo 25 d. įvyko gerosios patirties renginys Kėdainių lopšelio-darželio „Aviliukas“ pedagogams pristatant teorines ir praktines žinias apie mąstymo žemėlapių taikymą įvairaus amžiaus vaikų ugdymo(si) procese. Paskaitą vedė l. e. p. direktorės pavaduotoja ugdymui Greta Stundžienė ir vyresnioji mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Renata Dirmantienė.

L. e. p. direktorės pavaduotoja ugdymui Greta Stundžienė


Namų užduotys „Mąstau kartu su mama ir tėčiu“

Visą vasario mėnesį lopšelio-darželio „Puriena“ ugdytiniai aktyviai kartu šeimomis namuose atliko įvairias namų užduotis, panaudojant „Mąstymo mokyklos“ įrankius. Džiaugiamės, kad stiprindami vaikų mąstymo gebėjimus įtraukiame į šį procesą ir vaikų tėvelius. Dėkojame visiems už aktyvumą ir įdėtas pastangas!

 

 


Kolegialus pasidalinimas

2024 m. vasario 7 d. Vilniaus lopšelis-darželis „Žemyna“ pakvietė į mokslinę-metodinę konferenciją „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbinio raštingumo ugdymo(si) strategijos“. Konferencija organizuota mišriu būdu. Mūsų įstaigą atstovavo ir pranešimą „Vaikų kalbinių gebėjimų stiprinimas pasitelkiant Mąstymo mokyklos įrankius“ skaitė l. e. p. direktorės pavaduotoja ugdymui Greta Stundžienė, logopedė Monika Unikaitė ir mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Renata Dirmantienė.

 


Mokytojai gilina žinias apie de Bono kepures

Sausio 29 d. pagal ilgalaikę programą „Motyvuojantys mokymo(si) būdai ugdant sėkmingą vaiką“ įstaigoje įvyko nuotolinis seminaras „Mąstymo mokyklos elementų taikymas darželyje: Edvardo de Bono kepurės vaikų ugdymo(si) procese“ I dalis, kurį vedė Erudito licėjaus pradinio ugdymo koordinatorė Jurgita Steponaitienė. Lektorė pasidalino praktiniais pavyzdžiais, kaip efektyviai taikyti de Bono kepures vaikų ugdymo(si) procese, stiprinant jų mąstymo gebėjimus.

 


„Inovacijomis grįstas priešmokyklinis ugdymas: galimybės ir praktika“

Mūsų darželyje trumpalaikėje stažuotėje dalyvavo Raseinių rajono švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir Raseinių švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Saulė Sitavičienė. Tai ilgalaikės programos „Inovacijomis grįstas priešmokyklinis ugdymas: galimybės ir praktika“ modulis. Stažuotės dalyviai susipažino su Mąstymo mokyklos metodika bei aptarė priešmokyklinio ugdymo atnaujintos programos sėkmes ir nesėkmes. Atnaujintos priešmokyklinio ugdymo programos diskusijoje dalyvavo Kėdainių lopšelių-darželių „Aviliukas“ ir „Pasaka“ mokytojai.

 


Mąstymo mokyklų bendradarbiavimo svarba

Mąstymo mokyklos – tai ugdymo įstaigos, kuriose vaikai įgyja ne tik žinias, bet ir mokosi mąstyti. Tai švietimo institucijos, kuriose skatinama kritinės minties plėtra, kūrybiškumas ir supratimas, gebėjimas spręsti iškilusias problemas. Svarbu ir tai, kad Mąstymo mokyklų bendradarbiavimas atveria duris į nepaprastas galimybes dalintis idėjomis ir gerąja patirtimi, geriau suprasti, kaip mokyti ir mokytis efektyviau, nuolat tobulėti. Spalio 18 d. kartu su Šiaulių lopšeliu-darželiu „Pasaka“ turėjome puikią galimybę atvirų veiklų metu dalintis Mąstymo mokyklos metodikos taikymų mūsų įstaigoje.

 


„Mokymosi siluetai“

Lapkričio 21 d. dalyvavome Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi siluetai“ atidaryme, kur turėjome galimybę pristatyti  mūsų bendruomenės vykdomą iniciatyvą, projektą „Mąstymo įpročių“ metodo taikymas – efektyvaus ugdymo pagrindas. Renginio metu ne tik pasidžiaugėme savo pasiektais rezultatais, bet ir  parsivežėme naujų idėjų bei kūrybinių akcentų.

„Mąstymo įpročių“ metodo taikymas – efektyvaus ugdymo pagrindas, pristatymas

žiūrėti ČIA


„Mąstymo įpročių“ ugdymo metodo taikymas Kėdainių lopšelyje-darželyje „Puriena“

Spalio 19 d. įvyko antroji mokymų dalis „Mąstymo įpročių“ ugdymo metodo taikymas Kėdainių lopšelyje-darželyje „Puriena“. Jų metu Kėdainių miesto ir rajono pedagogams buvo pristatyti likusieji mąstymo įrankiai: de Bono kepurės, mąstymo raktai, Aukštesnio lygio klausimai ir elgesio įpročiai. Mokymų metu lektorė mokytoja metodininkė Greta Stundžienė praktiškai atskleidė kaip tinkamai pritaikyti šiuo mąstymo įrankius ugdant įvairaus amžiaus vaikus.

Mokytoja metodininkė, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė


Stebėjimo vizitas Didrastiko Europaiko Sxoleio įstaigoje (Graikija)

Rugsėjo 24–30 dienomis ,,Purienos“ l/d direktorė Aušra Nesterovienė ir mokytoja Roma Činikienė dalyvavo „Erasmus+“ KA1 projekto „Ankstyvojo mąstymo mokykla – mokymasis kitaip“ stebėjimo vizite Didrastiko Europaiko Sxoleio įstaigoje (Graikija).

Vizito tikslas – susipažinti su graikų, italų, ispanų, estų, turkų švietimo sistemomis, ugdymo inovacijomis ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Turėjome puikią galimybę pasidalinti Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ pasiekimais, bendrauti ir bendradarbiauti, užmegzti kontaktus ateities projektams. Džiaugiamės šiltu graikų priėmimu, jų rodoma įvairia veikla, istoriniais pasakojimais apie savo šalį.

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė


Paskaita Kėdainių rajono pedagogams „Mąstymo įpročių“ metodo taikymas vaikų darželyje

Rugsėjo 27 d. Kėdainių lopšelyje-darželyje „Puriena“ apsilankė Kėdainių rajono ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų mokytojai, vadovai, kurie išklausė paskaitos apie „Mąstymo įpročių ir įrankių“ taikymą vaikų darželyje pagal projektą „Neformalusis suaugusiųjų švietimas ir tęstinis mokymasis“, paskaitą vedė mokytoja metodininkė Greta Stundžienė. Pirmos paskaitos dalyje pedagogai išklausė mokymų apie vieną iš pagrindinių „Mąstymo mokyklos“ įrankių – mąstymo žemėlapius, juos išbandė praktiškai, stengėsi įsisavinti kiekvieno mąstymo žemėlapio reikšmę bei kokius mąstymo gebėjimus jie padeda sustiprinti. Paskaitos lektorė dalinosi įstaigos gerąją patirtimi, praktiniais pavyzdžiais kaip mąstymo žemėlapius pritaikyti įvairaus amžiaus vaikų grupėse.

Mokytoja metodininkė, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė


Projekto baigiamasis renginys

2022 m. rugsėjo 16–17 dienomis mūsų lopšelio-darželio komanda dalyvavo Palangoje vykusiame projekto „Kryptingas vaikų mokymosi mokytis kompetencijų ugdymas taikant „Mąstymo įpročių“ metodą“ baigiamajame renginyje. Šio renginio metu turėjome galimybę mokytis vieni iš kitų, dalintis savo sėkmingų veiklų  patirtimi, iššūkiais bei problemomis. Kartu su bendraminčiais iš Šiaulių, Plungės ir Stakliškių pristatėme projekto rezultatus, aptarėme tolimesnes bendradarbiavimo perspektyvas  ir mokymosi galimybes. Džiaugėmės vienu iš svarbiausių projekto rezultatu – sukurtu metodiniu leidiniu „Metodinės gairės diegiant „Mąstymo mokyklos“ įrankius (metodus) kaip visą įstaigą apimantį požiūrį – mokymosi mokytis kultūrą“.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Zita Dzidzinavičienė


Paskaita Kėdainių miesto ir rajono pedagogams „Mąstymo mokyklos“ įrankių pritaikymas vaikų darželyje

2022 m. kovo 29 d. „Zoom“ platformoje buvo organizuojama paskaita „Mąstymo mokyklos įrankių pritaikymas vaikų darželyje“. Paskaitos metu mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė Kėdainių miesto ir rajono ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų pedagogams pristatė „Mąstymo mokyklos“ metodiką ir jos pritaikymą Kėdainių lopšelyje-darželyje „Puriena“. Pedagogams buvo vaizdžiai pristatyti mūsų įstaigoje taikomi mąstymo žemėlapiai, de Bono kepurės, mąstymo raktai ir įpročiai, bei aukštesnieji klausimai pagal „Bloom“ taksonomiją. Atskleisti šios metodikos privalumai ir nauda stiprinant vaikų pasiekimus įvairiose ugdymo srityse. Šios paskaitos tikslas ir buvo sudominti ir kitas ugdymo įstaigas įtraukti į vaikų ugdymosi procesą nors kelis „Mastymo mokyklų“ elementus, kurie ne tik paįvairina vaikų veiklą, bet ir lavina bei stiprina vaikų mąstymo įgūdžius.

Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė

2022-03-31


Mentorėms įteikti pažymėjimai

Vasario 7 d. lopšelio-darželio „Puriena“ bendruomenė sulaukė viešnios – projekto „Kryptingas vaikų mokymosi mokytis kompetencijų ugdymas taikant „Mąstymo įpročių“ metodą“ kuratorės G. Lečickienės. Kuratorė lankėsi grupėse, stebėjo, kaip šis metodas taikomas veiklose, negailėjo pasiūlymų ir pagyrimų. Refleksijos metu kalbėjome apie sėkmes ir iššūkius, pasidžiaugėme mokytojų kūrybiškumu. Džiugu, kad projekto metu programą pedagogėms mentorėms „Mąstymo įpročių“ ugdymo metodikos diegimas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme. Kaip konsultuoti kolegas“ sėkmingai baigė G. Stundžienė ir R. Činikienė. Joms kuratorė įteikė tai patvirtinančius pažymėjimus. Projektas baigėsi, tačiau mokytojų noras dirbti, taikant įvairius „Mąstymo mokyklų“ įrankius, neišblėso.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Zita Dzidzinavičienė

2022-02-07


MĄSTYMO ĮPROČIŲ DIEGIMO VEIKLA


Atkaklumas Paulinos ir Ievos žiūrėti čia

Andrėjos atkaklumas ziūrėti čia

Atkaklumas žiūrėti čia


Atkaklumo pavyzdys  „Sraigė Turbo” žiūrėti čia


Ankstyvasis vaikų ugdymas holistiniu požiūriu

Pastaruoju metu Lietuvos ir Europos ugdymo kontekste vis labiau akcentuojama mokymo(si) mokytis svarba – rasti, atsirinkti, įprasminti žinojimą. Tai esminė kompetencija, kurios reikia, kad mokymasis visą gyvenimą taptų realybe, kad gebėjimai ir parengtis turi būti ugdomi nuolat.

Nuo 2019 m. Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“ pradėjo intensyviai dalyvauti įvairiose nacionalinėse ir tarptautinėse veiklose susijusiose su „Mąstymo įpročių“ metodo taikymu ikimokyklinio ugdymo procese. Įstaigos strateginiu prioritetu tapo sąmoningas, vieningas ir veiksmingas vaikų mokymosi mokytis kompetencijos ugdymas. Tuo tikslu buvo pateikta paraiška ir gautas finansavimas „Erasmus +“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektui „Ankstyvojo mąstymo mokykla – mokymasis mokyti kitaip“. Šio projekto tikslas – plėsti lopšelio-darželio „Puriena“ pedagoginio ir administracinio personalo žinias apie „Mąstymo“ metodo taikymą ikimokyklinėse įstaigose tarptautiniame kontekste, stiprinti bendrąsias, dalykines ir profesines dalyvių kompetencijas, siekiant užtikrinti sėkmingą ir kokybišką ugdymą įstaigos ugdytiniams, įgyjant žinių ir patirties užsienio institucijose, perimant jų gerąją patirtį. Projekto metu yra numatomi kvalifikacijos tobulinimo mokymai ir darbo stebėjimo vizitas įvairiose Europos mokymo centruose bei ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Tarptautinių mobilumų metu, projekto dalyviai susipažins su kitų šalių ugdymo įstaigomis, kartu dalyvaus bendrose europinėse veiklose, modernizuos savo įstaigas, kad jos taptų besimokančiomis organizacijomis, siekiančiomis aukštesnių Europos švietimo kokybės reikalavimų.

Pirmojo projekto mobilumo vizito metu, 2021 m. rugpjūčio mėnesį, lopšelio-darželio „Puriena“ atstovai lankėsi saulėtoje Ispanijoje, „Language Campus“ mokymų centre, kur dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose tema „Holistinis požiūris į ankstyvąjį ugdymą“. Susirinkę pedagogai iš Lenkijos, Vengrijos, Rumunijos, Čekijos ir Lietuvos kartu su dėstytoju Carlo Cecconi stengėsi įsisavinti pagrindinius holistinio vaikų ugdymo principus. Visapusiškas vaiko ugdymas šiuolaikinėje pedagogikoje turi didelę reikšmę, siekiant įtvirtinti ne tik pagrindines ugdymo(si) kompetencijas, bet jau nuo mažų dienų skatinant kiekvieno vaiko individualumą, mąstymą, stiprinant emocinę būseną, kūrybiškumą, pasitikėjimo savo jėgomis jausmą. Mokymų metu praktiškai išbandėme įvairius žaidimus, siekiant ne tik bendradarbiauti tarpusavyje, bet taip pat ir bendrų veiklų pažinti patį save, įvertinti savo galimybes. Holistinė mokymosi aplinka prasmingai susieta su gamtos pasauliu. Teigiama, kad gamtoje skatinamas ne tik kūrybiškumas, bet ir suteikiama galimybė vaikui pažinti pasaulį natūraliu būdu ir juk visai prasminga išmokti skaičiuoti ne tik pasitelkiant jau sukurtą ugdomąją priemonę, bet ir dėliojant skirtingų atspalvių akmenukus ar gėlių žiedus. Išlaisvinant vaiko vaizduotę, skatinant kūrybą ir originalumą bei tenkinant jo prigimtinius poreikius, taip vaikams galime sukurti įspūdingą vaikystę, kurioje nerasime nuolatinių ribojimų, griežtų taisyklių ir suvaržymų. Holistinis ugdymas veda link laisvo vaiko vystymosi, panaudojant visą savo kūną, išnaudojant aplink esančią erdvę, aplinką, sąveikaujant su kitokiais nei esi tu pats. Juk kiekvienas esame skirtingas, bet tuo pačiu ypatingas. Su šiomis idėjomis grįžome į savo ugdymo įstaigą, kurioje ir stengsimės pritaikyti holistinio ugdymo principus. Ugdymosi procese skatinsime veiklos darną: fizinę – lavinant kūną, psichinę – ugdant protą, mąstymą bei žadinant emocijas, jausmus, socialinę – lavinant ir skatinant socializaciją tarpusavyje. Džiugu, kad tarptautiniai projektai padeda stiprėti ir augti savo profesinėje – pedagoginėje srityje.

Projekto rezultatus ketinama praktiškai integruoti į ikimokyklinio ugdymo procesą, sukuriant naują „Mąstymo įpročiu“ metodu grįstą ikimokyklinę ugdymo programą, pagal kurią ruošiamasi dirbti jau naujaisiais mokslo metais.

Visa patirtis ir žinios, įgytos kvalifikacijos tobulinimo kursuose pirmojo mobilumo metu, bus perduoda lopšelio-darželio mokytojams pirmomis naujų mokslo metų dienomis ir stengiamasi jas pritaikyti ugdymo veiklose.

Direktorė Birutė Naruševičienė ir ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja Greta Stundžienė


Nuo 2021 m. kovo mėn. Kėdainių lopšelyje-darželyje „Puriena“ vyksta mąstymo žemėlapių paroda, kuri skirta atskleisti mąstymo žemėlapių įvairovę ir šio metodo pritaikymą kasdieninėje vaikų veikloje analizuojant įvairias temas. Mokytojos vaikų ugdymo procese taiko 8 mąstymo žemėlapių tipus, siekiant skirtingų tikslų: apskritimo – apibrėžti; burbulo – apibūdinti; dvigubo burbulo – palyginti; tilto – įžvelgti analogijas; medžio – grupuoti ir išrinkti; sekos – sekti; skliaustelio – išskaidyti; priežasties, pasekmės – rasti įvairias priežastis ir jų pasekmes. Taikydami mąstymo žemėlapius, mes siekiame, jau nuo mažų dienų įtvirtinti ir sustiprinti vaikų mąstymą jų pačių mokymosi procese, taip paskatinant vaikus mąstyti kūrybiškai, neįprastai ir reflektyviai.

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė


2021 m. sausio 29 d. įvyko konsultacija mentoriams (mokytojai, dirbančiai pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Gretai Stundžienei ir mokytojai, dirbančiai pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Romai Činikienei) kartu su mokymų lektore Giedre Lečinskiene. Mentoriai pasidalino įstaigos patirtimi, kaip sekasi organizuoti veiklas stiprinant vaikų mąstymo procesą. Aptarti „Mąstymo įpročiai”, kuriuos įstaiga išsirinko ateityje taikyti vaikų ugdymo procese. Lektorė pasidalino gerąja patirtimi ir metodiniais patarimais, kaip sėkmingai įvesti mąstymo įpročius į kasdieninį vaikų ugdymą(si).

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė


2020 m. rugsėjo 28 d. Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ antroji mokytojų grupelė apsilankė Vilniaus lopšelyje- darželyje “Žemyna”. Šio  vizito  tikslas – tobulinti  mokytojų kompetenciją vykdant projektą  “Kryptingas vaikų mokymosi mokytis kompetencijų ugdymas taikant “mąstymo įpročių”  metodą”.

Mokytoja , dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Renata Dirmantienė
2020-09-29

2020 m. rugsėjo 24 d. įvyko pirmasis mokytojų vizitas į Vilniaus lopšelį-darželį „Žemyna“. Vykdydami projektą „Kryptingas vaikų mokymosi mokytis kompetencijų ugdymas taikant „Mąstymo įpročių“ metodą“ turėjome galimybę praktiškai pastebėti, kaip šio metodo taikymas atrodo vaikų darželyje. Stebėdamos atviras mokytojų veiklas, sukurtą aplinką bei konsultuojant įstaigos vadovams įsitikinome, kad „mastymo įpročių“ metodas stiprina vaikų mokymosi mokytis kompetenciją bei ugdymo organizavimo ir jo turinio kokybę. Sugrįžome pasisėmusios ne tik gerosios patirties, bet ir naujų idėjų, kurias sieksime įgyvendinti ir mūsų įstaigoje siekiant sustiprinti vaikų mąstymo procesą.

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė

2020-09-25


2020 m. rugsėjo 17 d. įvyko pirmoji konsultacija mentoriams (mokytojai Romai Činikienei, dirbančiai pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir Gretai Stundžienei, dirbančiai pagal ikimokyklinio ugdymo programą) su Giedre Lečickiene siekiant išsiaiškinti mentorių darbą savo ugdymo įstaigose. Kartu priėmėme sprendimus, kaip taikysime „mąstymo įrankius“ organizuojant vaikų ugdymąsi bei kokia pagalba mokytojams galės suteikti rengiami mentoriai pagal „Kryptingas vaikų mokymosi mokytis kompetencijų ugdymas taikant „Mąstymo įpročių“ metodą“ projektą.

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė.

2020-09-17


2020 m. rugsėjo 17 d. įvyko Vilniaus lopšelio-darželio „Žemyna“ konsultacija mentoriams per „zoom“ internetinę platformą. Tikslas buvo supažindinti įstaigas su „mąstymo įpročių“ metodu, kurį šis darželis jau taiko ne vienerius metus. Įstaigos pavaduotoja ugdymui Ramutė pasidalino gerąja patirtimi, kaip kokybiškai užtikrinti šio metodo taikymą praktiškai organizuojant vaikų ugdymo(si) procesą. Dar kartą įsitikinome, jog vaikų mąstymą galima stiprinti ir gilinti nuo pat mažų dienų, o visą tai galima pasiekti tik vieningai, visai bendruomenei susitelkus bendram tikslui.

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Greta Stundžienė.

2020-09-17


2020 m. kovo 1-3 dienomis įvyko mokytojų stažuotė į Londoną, siekiant aplankyti ir susipažinti su įvairių mąstymo mokyklų aplinka, jų taikomais „mąstymo įrankiais“, kitais metodais ir būdais, siekiant sustiprinti vaikų mąstymo procesą. Aplankytos keturios skirtingos „Mąstymo mokyklos“, kurios sužavėjo savo aplinka ir įdirbiu taikant „Mąstymo įpročių“ metodą. Džiugiu, tai kad turėjome galimybę visai tai pamatyti praktiškai, pasisėmėme daug gerosios patirties.

Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Greta Strazdauskaitė

2020-03-04


Lopšelyje-darželyje „Puriena“, vykdant projektą „Kryptingas vaikų mokymosi mokytis kompetencijų ugdymas taikant „Mąstymo įpročių“ metodą“, vasario 17 d. įvyko jau antras seminaras, kurį vedė mokymų lektorė Giedrė Lečickienė. Seminaro dalyviai pristatė su vaikais  sukurtus „Mąstymo žemėlapius“, analizavo juos, įtvirtino savo žinias patys grupelėse juos kurdami. Mokytojai pasidalino įžvalgomis apie šio metodo  naudą formuojant ugdytinių nuostatas, mąstymą ir elgesį.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Zita Dzidzinavičienė

2020-02-20


Seminaras „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų mokymo mokytis kompetencijų ugdymas“

Iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas 09.21-ESFA-K-728-02-0027  „Kryptingas vaikų mokymosi mokytis kompetencijų ugdymas taikant „Mąstymo įpročių“ metodą“, prasidėjo. Kėdainių lopšelyje-darželyje „Puriena“ š. m. vasario mėnesį įvyko pirmasis seminaras, įvadinis kursas tema: „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų mokymo mokytis kompetencijų ugdymas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams ir jų padėjėjams (lektorė Giedrė Lečickienė). Tai Mąstymo mokyklos kūrimo pradžių pradžia…

Direktorė Birutė Naruševičienė


2015-2016 m.m.

Kėdainių mokykla-darželis „Puriena“ dalyvauja Ugdymo plėtotės centro vykdomame projekte PRADINIO UGDYMO TOBULINIMAS finansuojamame iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1–2.2-ŠMM-02-V priemonę „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“. Projektas – sudėtinė Mokyklų tobulinimo programos (MTP plius) dalis ir yra įgyvendinamas pagal dvišalę finansavimo ir administravimo sutartį, pasirašytą 2011 m. spalio 10 d. Europos socialinio fondo agentūros ir Ugdymo plėtotės centro. Projekto įgyvendinimo trukmė – treji metai. Projekto tikslas – sudaryti prielaidas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą.

Mąstymo  kultūros  ugdymo mokykla naudoja šešias mąstymo ugdymo įrankių grupes: reflektyvų klausinėjimą, mąstymo įgūdžius, vaizdinius žemėlapius, bendradarbiavimo tinklus,  charakterio formavimą,  ugdymo aplinkos struktūravimą.  Ekseterio universitete atliktais tyrimais įrodyta, kad šios aukštesniojo lygio mąstymo ugdymo  ir  klausinė jimo technikos,  minčių  įpročių  formavimas  ir  lyginamojo mąstymo metodai sužadina mokinių mokymosi motyvaciją ir padeda gerinti mokinių mokymosi pasiekimus.

Nuo 2013 m. rugsėjo mėnesio mūsų įstaigoje, 1-4 klasėse, priešmokyklinėje grupėje ir ikimokyklinio ugdymo grupėse  naudojami  aštuonių tipų mąstymo žemėlapiai: apskritimo,  burbulo,  dvigubo burbulo, medžio, rėmelių,  nuoseklus,  keletas nuoseklių, tilto.

Skip to content