Darbo laikas

Lopšelis-darželis dirba penkias darbo dienas per savaitę
Pedagogai dirba pagal patvirtintą grafiką ir tvarkaraštį
Lopšelyje-darželyje nustatomas normuotos darbo dienos laikas:
Budinčios grupės dirba 8.00-18.00
Darželio grupės dirba 7.00-17.00
Lopšelio-darželio administracija dirba
I–IV nuo 8.00 iki 16.45, V – nuo 8.00 iki 15.30.
Skip to content