„Skaitmeniniai įrankiai ugdymo proceso organizavimui“ II dalis

Titulinis / Naujienos / „Skaitmeniniai įrankiai ugdymo proceso organizavimui“ II dalis

Balandžio 16 d. įvyko seminaras pagal ilgalaikę programą „Motyvuojantys mokymo(si) būdai ugdant sėkmingą vaiką“ Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ pedagogams „Skaitmeniniai įrankiai ugdymo proceso organizavimui“ II dalis. Mokymų metu pedagogai išbandė virtualias viktorinas, įvairias interaktyvias programėles vaikų pažintiniams gebėjimams stiprinti, susipažino su maketavimo programomis, kurių pagalba galima sukurti vaizdingą ir informatyvią vaikų ugdymui skirtą medžiagą. Mokymus vedė l. e. p direktorės pavaduotoja ugdymui Greta Stundžienė bei ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Lina Rušienė.

L. e. p. direktorės pavaduotoja ugdymui Greta Stundžienė

Skip to content