Paskaita mokytojams „Skaitmeniniai įrankiai ugdymo proceso organizavimui“

Titulinis / Naujienos / Paskaita mokytojams „Skaitmeniniai įrankiai ugdymo proceso organizavimui“

Vasario 20 d. pagal ilgalaikę programą „Motyvuojantys mokymo(si) būdai ugdant sėkmingą vaiką“ l. e. p. direktorės pavaduotoja ugdymui, Greta Stundžienė ir mokytoja metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Lina Rušienė pravedė pirmąją paskaitą lopšelio-darželio „Puriena“ mokytojoms, supažindinant su įvairias skaitmeniniais įrankiais ir priemonėmis, kurias galima panaudoti stiprinant vaikų skaitmeninio sumanumo gebėjimus. Pristatytos programėlės ir edukaciniai žaidimai paįvairins ne tik vaikų ugdymo(si) procesą, bet ir paskatins ugdytinius tyrinėti ir aktyviai veikti su darželyje turimomis skaitmeninėmis priemonėmis (planšetiniais kompiuteriais, interaktyviu ekranu).

L. e. p. direktorės pavaduotoja ugdymui Greta Stundžienė

Skip to content