Kėdainių lopšelyje-darželyje „Puriena“ atlyginimas už vaiko išlaikymą skaičiuojamas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

Titulinis / Naujienos / Kėdainių lopšelyje-darželyje „Puriena“ atlyginimas už vaiko išlaikymą skaičiuojamas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  2023 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMAS NR. TS-191 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-247 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“  


Tėvai (globėjai), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, moka:

  • 100 procentų nustatytą 1, 2 arba 3 kartų per dieną maitinimo normos atlyginimą už kiekvieną lankytą dieną;
  • už pritaikytą maitinimą pagal gydytojo raštiškus nurodymus;
  • už vaikų iki 1 metų amžiaus maitinimą pagal individualius valgiaraščius.

Atlyginimo dydis už vaiko maitinimą lopšelyje-darželyje:

  • lopšelio grupės vaikams (1–3 metų) – iki 2,90 Eur/d.;
  • darželio grupės vaikams (4–5 metų) – iki 3,20 Eur/d.;
  • priešmokyklinės grupės vaikams – iki 3,20 Eur/d.

Tėvai (globėjai) pasirenka savo vaikų maitinimo vieną variantą visam mėnesiui:

  • maitinimas 1 kartą per dieną;
  • maitinimas 2 kartus per dieną;
  • maitinimas 3 kartus per dieną.

 

Skip to content