Priėmimo tvarka

VAIKŲ PRIĖMIMO Į ĮSTAIGĄ SĄLYGOS

2020-2021 m.m. komplektuojama:

8 ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės
2 priešmokyklinio amžiaus grupės

Į lopšelio ir darželio grupes vaikai priimami vadovaujantis Vaikų priėmimo į ugdymo įstaigų, socialinių ir ugdymo centrų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka, pagal turimą laisvų vietų skaičių, tėvams (globėjams) pateikus prašymą, gimimo liudijimo kopiją, medicininę pažymą, sudarant sutartį dėl ikimokyklinio ugdymo tarp tėvų ir lopšelio-darželio direktorės.

Į priešmokyklinio ugdymo grupes pirmumo teise priimami lopšelio-darželio „Puriena“ ikimokyklines grupes lankę vaikai. Jei yra laisvų vietų, priimami kitas ikimokyklines įstaigas lankę arba iš namų atvykę vaikai.

Vaikai priimami vadovaujantis Vyriausybės patvirtinta Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarka – tėvams (globėjams) pateikiant prašymus ir sudarant sutartį dėl priešmokyklinio ugdymo tarp tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio direktorės.

Mokamos paslaugos neteikiamos.

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ TĖVŲ (GLOBĖJŲ) INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO TVARKOS APRAŠAS

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą